Bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden van 10 juli tot 16 augustus 2018.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2018 waarbij voor het pad tussen de Rijvisschestraat en de Zoé Borluutbrug die over de E40 loopt te Zwijnaarde de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oudespoorweg in ‘Modderenmanpad’ principieel is vastgesteld.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. De Balie Bouwen is open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30. Op woensdag ook van 14u tot 16u en op dinsdag op afspraak (09/2667950) tussen 16u30 en 19u. De Balie Bouwen is gesloten op donderdag en zaterdag.

Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 10 juli 2018 en eindigt op 16 augustus 2018.