Dossier ligt ter inzage bij de Balie Bouwen.

Er wordt een onderzoek naar kommer en baat geopend betreffende de vraag van TMVW om machtiging tot het vernieuwen van het bestaand lozingspunt van waterloop nummer O1310 te Gent - Sint-Kruis-Winkel. Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. Balie Bouwen is open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30. Op woensdag ook van 14u tot 16u en op dinsdag op afspraak (09/2667950) tussen 16u30 en 19u. Balie Bouwen is gesloten op donderdag en zaterdag.
De bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 09 januari 2019 en eindigt op 29 januari 2019.