Bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden van 23 juli tot 21 augustus 2018.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en zijn wijzigingen, een openbaar onderzoek wordt gehouden over het voorstel tot afschaffing van buurtweg nummer 95 (deel van de Kikvorsstraat) te Gent.

Het dossier ligt ter inzage in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, Balie Bouwen, 3e verdieping - bureau 307, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09u tot 12u30, op woensdagnamiddag van 14u tot 16u en dinsdag op afspraak (09/266750) van 16u30 tot 19u.  De Balie Bouwen is gesloten op donderdag en zaterdag.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven of tegen  ontvangstbewijs, worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1 te Gent, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 23 juli 2018 en eindigt op 21 augustus 2018.