De doorgang onder de Nieuwevaartbrug is officieel geopend. Fietsers kunnen nu vlot de verbinding maken tussen de N9 en de Elyzeese Velden.

Een vroeg kerstcadeau voor fietsers: de pas aangelegde onderdoorgang onder de Nieuwevaartbrug werd op vrijdag 23 december 2016 officieel geopend. De onderdoorgang vormt een belangrijke schakel in de verwezenlijking van een veilig fietsnetwerk in Gent, omdat fietsers vanaf nu vlot en veilig de verbinding tussen de N9 en de Elyzeese Velden en de oversteek van de R40 kunnen maken.

Veilig fietsen om en rond het Verbindingskanaal

De realisatie van de onderdoorgang onder de Nieuwevaartbrug vormt het sluitstuk van de heraanleg van de fietsinfrastructuur langs de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Deze fietspaden vormen een belangrijke schakel in het stadsregionaal fietsroutenetwerk tussen de Wiedauwkaai en de N9.

De onderdoorgang geeft aansluiting op vrijliggende tweerichtingsfietspaden die de verbinding maken naar de Gasmeterlaan, Elyzeese Velden of Palinghuizen.

Ontsluiting nieuw stadsdeel

De fietspaden vormen tegelijk een belangrijk onderdeel van de ontsluiting voor de ontwikkelingen die langs dit tracé aan de gang zijn. Onder meer de transformatie van de site Tondelier tot woonwijk, het omvormen van de voormalige UCO-site tot bedrijventerrein voor sociale economie en het project ‘Filature du Rabot’ tot privaat woonproject, hebben baat bij deze fietsinfrastructuur.

In de onmiddellijke omgeving werden ook de voetpaden heraangelegd en werd nieuw straatmeubilair en groen toegevoegd aan het straatbeeld.

Toekomstige heraanleg N9

Daarnaast werd op Palinghuizen een nieuw staduitwaarts fietspad aangelegd tussen de nieuwe oversteekplaats en het kruispunt met de Rooigemlaan. Ter hoogte van het kruispunt werd ook een fietsopstelstrook voorzien. Met die beperkte ingrepen wordt een aantal fietsbewegingen vlotter en veiliger gemaakt, maar zijn nog niet alle problemen weggewerkt. In de toekomst wordt de N9 vanaf Palinghuizen integraal heraangelegd, waarbij de volledige fietsinfrastructuur aangepakt zal worden.

Werken en constructie

De werken aan de onderdoorgang werden uitgevoerd door aannemer Aswebo. De werken werden opgevolgd en begeleid door de Stad Gent, en volledig gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Na afronding van de werken wordt het Agentschap Wegen en Verkeer eigenaar en beheerder van de fietsonderdoorgang.

De onderdoorgang is gefundeerd op stalen buispalen. De bovenbouw bestaat uit een stalen vakwerk, waarop gevulde roosters als rijoppervlak gelegd werden. Om de horizontale stabiliteit te garanderen, is de constructie verankerd aan het landhoofd van de Nieuwevaartbrug.

Achtergrondinformatie

De Nieuwevaartbrug is gelegen ten noorden van de Gentse binnenstad en vormt als overbrugging van het Verbindingskanaal een belangrijke schakel in de as Palinghuizen (N9) en de Elyzeese Velden. Het is een belangrijke invalsroute van de N9 naar de Gentse binnenstad. Het gebruik van de fietsonderdoorgang richt zich hoofdzakelijk op de doorgaande stroom fietsers op de route langs de Brugsevaart tussen Lovendegem en Gent.

De fietsonderdoorgang Nieuwevaartbrug maakt dat het fietsverkeer geen oversteek van de Nieuwevaart en Gasmeterlaan (R40) moet maken en niet langer in conflict komt met het gemotoriseerde verkeer en de tram. Het fietsverkeer kan gewoon onder het kruispunt door fietsen via de onderdoorgang, wat bijdraagt tot een verhoogde fietsveiligheid.

Informatie

  • Dirk De Baets, directeur-manager Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 79 13, gsm 0474 74 01 93, e-mail dirk.debaets@stad.gent
  • Jonas Thielemans, projectleider Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 79 21, e-mail jonas.thielemans@stad.gent