Duim meer in het verkeer en maak iemand blij met een opgestoken duim.

Vanaf 16 april 2018 duiken overal in Gent duimpjes op. Daarmee geeft de Stad Gent het startschot van de hoffelijkheidscampagne 'Duim meer in het verkeer'. De voorrangsregels respecteren, richting aangeven en oogcontact maken met andere weggebruikers zijn de drie 'duimregels'. De campagne kwam tot stand in samenwerking met tal van partnerorganisaties.

Veranderd verkeer

In Gent veranderde het verkeer het afgelopen jaar ingrijpend: een kwart meer fietsers, een groter autovrij gebied en minder doorgaand autoverkeer. Dat vraagt aanpassingen van alle weggebruikers. Oproepen om hoffelijk te zijn in het verkeer is niet nieuw, wie kent er niet de slogan 'wees een heer in het verkeer'?

Drie duimregels

Een nieuwe situatie vraagt speciale aandacht. Daarom lanceert de Stad Gent een hoffelijkheidscampagne waarbij aan alle weggebruikers wordt gevraagd om zeker drie basisregels toe te passen: de voorrangsregels respecteren, richting aangeven en oogcontact maken met andere weggebruikers. Zowat alles zit op een of andere manier vervat in deze drie regels.

Hoffelijk gedrag maakt de stad aangenamer en veiliger. De campagne richt zich op een positieve manier tot alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, openbaarvervoergebruikers en automobilisten. Het is daarnaast uiteraard ook de bedoeling dat iedereen zich aan de wegcode houdt. Pas je snelheid aan, rijd op de juiste plaats op de weg, respecteer de lichten enzovoort.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

Weggebruikers bedanken elkaar

Niets zo leuk als bedankt worden als je iets goed doet. Met de slogan 'duim meer in het verkeer' roept de Stad iedereen op om elkaar te bedanken voor hoffelijk gedrag. Maak iemand blij met een opgestoken duim. De duim zal ook her en der in de stad opduiken in reuzenformaat. Op die manier bedankt de Stad Gent iedereen voor de inzet voor een hoffelijk, aangenaam en veilig verkeer.

Grote samenwerking

Heel wat partners werkten mee aan deze campagne. De Fietsersbond, Politie Gent, de Voetgangersbeweging, de taxisector, De Lijn, TreinTramBus, enkele automobilisten, Beweging.net, de studentenambtenaar, de preventieambtenaar en de toegankelijkheidsambtenaar zaten mee rond tafel om input te geven voor deze campagne. Op die manier kon de Stad Gent een campagne uitwerken die alle weggebruikers zal aanspreken.

Bezoek de website van 'Duim meer in het verkeer'