Kathleen Herman uit Lovendegem passeerde als miljoenste fietser voorbij de telpaal aan de Groendreef.

Op vrijdag 23 augustus 2019 passeerde iets na de middag de miljoenste fietser aan de fietstelpaal op de Groendreef. Kathleen Herman uit Lovendegem gaat daarmee de Gentse geschiedenisboeken in. De fietstelpaal werd geplaatst in september 2018.

Aangezien deze telpaal medio september 2018 geplaatst werd, betekent dit dat er maandelijks meer dan 90.000 fietsers voorbijrijden Een cijfer waar we als Stad trots op kunnen zijn. En het bewijs dat het fietsbeleid van de Stad Gent zijn vruchten afwerpt.

Een miljoen fietsers op minder dan een jaar, dat zijn een miljoen gezonde verplaatsingen. We mogen trots zijn, en tegelijk moeten we ervoor zorgen dat al deze fietsers ook elders in de stad de nodige ruimte krijgen.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Fietsas Coupure - Groendreef

De Groendreef loopt langs de Brugse Poort en maakt deel uit van een drukke fietsas die het centrum van Gent verbindt met buur- en deelgemeenten Mariakerke, Wondelgem, Lievegem en Evergem. De afgelopen jaren investeerde de Stad Gent fors om deze fietsas veilig te maken en prioriteit te geven aan de fietsers. Getuige hiervan de twee lange fietsstraten die er onderdeel van uitmaken, Coupure Links en de Trekweg en twee onderdoorgangen waardoor fietsers niet langer de Nieuwe Wandeling en de Rooigemlaan hoeven te kruisen.