FARYS voert rioleringswerken uit in de Jakobijnenstraat tussen de Ajuinlei en Onderbergen.

12 mrt 2018

Jakobijnenstraat tussen de Ajuinlei en Onderbergen

Rioleringswerken

 • Een gescheiden rioleringsstelsel vervangt de oude gemengde riolering.
  • Er komt dus een aparte riool voor regenwater en één voor vuil afvalwater.
 • Aan de kant met onpare huisnummers wordt de bestaande riolering onder het voetpad opengebroken.
  • De riolering voor het regenwater krijgt een aansluiting op de bestaande lozingsput in de Leie.
  • ​De riolering voor afvalwater krijgt een aansluiting op de bestaande gemengde riolering in de Ajuinlei. Zo komt het afvalwater niet langer in de Leie terecht.
 • De bestaande aansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe rioleringen. Hierdoor moet op verschillende plaatsen in de rijweg een sleuf worden gemaakt.
 • Na de werken herstelt de aannemer de sleuven. 

Fasering van de werken

Om de hinder tot een minimum te beperken verloopt het project in drie fases:

 • fase 1: werken ter hoogte van het kruispunt met de Ajuinlei
 • fase 2: werken in het voetpad aan de kant met de onpare huisnummers
 • fase 3: werken in de rijweg en het voetpad aan de kant met de pare huisnummers

Lees hierde bewonersbrief van 6 maart 2018 (106.71 KB)Consulteer hierde gegevens van de contactpersonen bij Farys

wegen- en rioleringswerken Jakobijnenstraat