De werken starten op maandag 21 januari.

De stad Gent plant de heraanleg van de Papiermolenstraat en de aanleg van een fietspad tussen de Mahatma Gandhistraat en de Noormanstraat.

Papiermolenstraat

Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt en de straat wordt integraal heraangelegd.

Aanleg fietspad tussen Noormanstraat en Mahatma Gandhistraat

Tussen deze twee straten komt een fietspad van 4 meter breed, aangelegd in beton.
Ter hoogte van de kruising met de waterloop "De Rietgracht" komen bruggen van 5 meter breed om een comfortabele oversteek te maken.