Tijdens de twee laatste infomomenten over Ruimte voor Gent, op 11 en 16 oktober, kan iedereen meepuzzelen aan een mogelijke nieuwe...

Om te voelen hoe Ruimte voor Gent in de praktijk zou kunnen werken ontwikkelde de Stad Gent een 'speelmaquette' van het E17-viaduct, van de verkeerswisselaar in Destelbergen tot de Ghelamco Arena. Tegelijkertijd wordt hiermee het debat over het E17-viaduct dwars door Gentbrugge op de agenda gezet.

Het E17-viaduct in Gentbrugge wordt vermeld als een belangrijk strategisch project van het nieuwe ruimtelijke structuurplan Ruimte voor Gent. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat als we het E17-viaduct uit het landschap zouden lichten? Welke zee van ruimte komt er dan vrij? Hoe kunnen we zo'n gebied invullen volgens de principes van Ruimte voor Gent? En welke gevolgen hebben die keuzes?

Om dit alles aanschouwelijk te maken ontwikkelde de Stad een grote speelmaquette, met puzzelstukken en bouwstenen, van het gebied rond het viaduct. Op die manier wordt het voor Gentenaars mogelijk om letterlijk mee te puzzelen aan de toekomst van Gent. Aan de hand van echte puzzelstukken kunnen mensen scenario's uitproberen voor een mogelijke nieuwe invulling van de enorme ruimte die het E17-viaduct inneemt.

Kan alles op elke plaats? Waar kiezen we best voor bebouwing, waar voor groen? Waar voorzien we scholen, kantoren of woonzorgcentra? Hoe houden we rekening met omliggende wijken? Hoe laten we dat alles aansluiten op het bestaande wegennet?

Veel vragen, nog meer oplossingen en veel voer voor een levendig gesprek.

De maquette van het E17-viaduct laat toe om alle principes en 'bouwstenen' van Ruimte voor Gent spelenderwijs te ontdekken en uit te proberen. Het viaduct doorklieft Gentbrugge en neemt een zeer grote ruimte in. Tegelijkertijd willen we het debat hierover op de agenda plaatsen. Het exploreren van de nieuwe mogelijkheden doen we in nauw overleg met de Vlaamse administratie als wegbeheerder en rekening houdend met een goede toekomstige mobiliteitsafwikkeling.

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

 

Dit is geen korteremijnproject. Maar voor de stadsontwikkeling van de Stad Gent is het belangrijk dat het denkproces hierover op gang komt, samen met alle betrokken overheden én samen met de Gentenaars.

Iedereen kan met de speelmaquette aan de slag op twee infoavonden over Ruimte voor Gent, op 11 en 16 oktober. De infoavonden beginnen telkens om 19u30 met een presentatie van het ontwerp van de structuurvisie. Er is ook ruim tijd om vragen vanuit het publiek te beantwoorden. Daarna gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met de maquette, om tastbaar te tonen en te voelen wat Ruimte voor Gent kan betekenen voor de toekomst van Gent.
 

  • 11 oktober 2017, Zaal Den Boot, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent, focus op buitengebied
  • 16 oktober 2017, De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge, focus op strategische projecten

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. De maquette zal ook na de infodagen maximaal ingezet worden om mensen hands-on te laten participeren in het debat over het ruimtegebruik ter hoogte van het viaduct.

Openbaar onderzoek

De infoavonden passen in het openbaar onderzoek over het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. Dat loopt nog tot 29 november 2017.

Iedereen kan tijdens deze periode officieel opmerkingen of bezwaren indienen. De Stad verwerkt de bezwaren en kan indien nodig het ontwerp nog aanpassen.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen? Dat kan enkel op volgende drie manieren:

 

  • Door een aangetekende brief te sturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Door een mail te sturen aan gecoro@stad.gent
  • Door de opmerking of het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

Het ontwerp nalezen/inkijken

Het ontwerp volledig nalezen, kan op de website www.ruimtevoor.gent. Een samenvattende tekst staat ook op de website, net als een korte film die de belangrijkste krachtlijnen toont.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, van 1 september 2017 tot en met 29 november 2017, kunnen burgers het ontwerp inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

 

Informatie