Een na een worden de fietsonderdoorgangen verbeterd. Waar mogelijk worden paaltjes weggenomen en ook de belijning wordt aangepast.

Op een aantal plaatsen moet er in de toegang tot de onderdoorgang soms toch een paaltje blijven staan, om te vermijden dat er gemotoriseerd verkeer door kan. Waar een paaltje noodzakelijk blijft, wordt het wel zo ‘slim’ mogelijk geplaatst.

 • De paaltjes worden zoveel mogelijk buiten de rijlijn van de fietser geplaatst.
 • Er wordt ‘toeleidende markering’ aangebracht. De paaltjes vallen meer op, omdat ze al worden aangekondigd met lijnen op het wegdek. Zo worden fietsers er veiliger omheen geleid.
 • Stalen of houten paaltjes worden vervangen door een flexibel paaltje. Als je met je fiets tegen een flexibel paaltje rijdt dan is de impact kleiner en is er minder kans op ernstige letsels.

De onderdoorgang aan Ter Platen, tussen de Isabellakaai en de Stropkaai, is al afgewerkt. De Dienst Wegen heeft nog de komende weken nog aanpassingen op het programma staan aan de volgende onderdoorgangen:

 • Baudelokaai en Nieuwbrugkaai (onderdoorgang Sint-Jorisbrug)
 • Groendreef en Palinghuizen (onderdoorgang Rooigembrug)
 • Henleykaai (onderdoorgang Jan Palfijnbrug)
 • Zuidkaai (onderdoorgang Bargiebrug)
 • Warmoezeniersweg (onder Warmoezeniersbrug)
 • Bataviabrug

Nieuwe fietsonderdoorgangen op komst

Binnenkort worden er nog enkele nieuwe fietsonderdoorgangen gebouwd. In maart 2018 starten de werken aan de onderdoorgang aan de Sint-Lievenspoort.
Daarna komen er ook op de volgende locaties:

 • De Kasteellaan: hier komt de 'Dampoort fietstunnel'. Het wordt een fietstunnel onder de sporen, waarna men verder kan richting Kasteellaan en Gandastraat.
 • De Contributiebrug.
 • De Herdenkingslaan: de bestaande fietsonderdoorgang 'Ekkergembrug' wordt volledig vernieuwd.

Verder zijn er ook nog nieuwe fietsbruggen voorzien, onder meer aan de Stropkaai (Zuiderpoortbrug), aan de Watersportbaan (Watersportbaanbrug) en van Fabiolalaan naar Vissersdijk (de Fabiolabrug).