Midden 2018 zullen fietsers die van het zuiden van Gent komen de stad veiliger kunnen bereiken via twee gloednieuwe fietsbruggen.

Midden 2018 zullen fietsers die van het zuiden van Gent komen de stad veiliger kunnen bereiken via twee gloednieuwe fietsbruggen. De bruggen verschijnen op de Oude Spoorweg van De Pinte naar Gent en overspannen de E40 en de Ringvaart / R4. Het project kadert in de aanleg van de groenpool Parkbos.

Begin december ging de aannemer al van start met de voorbereidende werken. Op 10 januari 2017 gaven minister Ben Weyts, gedeputeerde Peter Hertog, schepen Filip Watteeuw van de Stad Gent, schepen Mark Van Neste van gemeente De Pinte, schepen Emile Verschueren van Sint-Martens-Latem en gouverneur Jan Briers de aftrap van de werken met een eerste spadesteek.

Laatste fase realisatie Oude Spoorweg

De werken rond de fietsbruggen luiden de derde en laatste fase in van de realisatie van de Oude Spoorweg. Dat deel omhelst de aanleg van een fietspad tussen de Rijvisschestraat en de E40 (1), de aanleg van twee fietsbruggen (2) en de herinrichting van de omgeving in de Leebeekstraat en de De Pintelaan (3). Die fietsas maakt onderdeel uit van de fietssnelweg tussen Gent, Deinze en Oudenaarde. Langs de veilige fietspaden kunnen fietsers op een snelle en milieuvriendelijke manier naar hun werk of school. In het weekend speelt de fietsas een belangrijke recreatieve rol om bezoekers van en naar het Parkbos te brengen.

  • Het fietspad – aangelegd in een halfverharding – zal voorzien zijn van een picnickzone. Een treinwagon refereert naar het voormalige gebruik van deze bedding als spoorlijn.
  • De brug over de E40 heeft aan de kant van de Rijvisschestraat een rechte aanloophelling van 127 meter op een elftal rechte pijlers en twee V-vormige pijlers. Het betonnen fietspad rust op stalen kokers, heeft een breedte van 3,5 meter en heeft een totale overspanning van 139,6 meter. De brug landt in de Leebeekstraat via een spiraalhelling van 127 meter.
  • De brug over de Ringvaart/R4 heeft twee rechte aanloophellingen en vertrekt in de Leebeekstraat (107 meter) op tien rechte pijlers en één V-vormige pijler. De overspanning is hier 136 meter. De brug landt in de De Pintelaan in de berm naast Instituut Bert Carlier op één V-vormige pijler en negen rechte pijlers. Hier zal de oversteekplaats opnieuw ingericht worden. De fietsbrug is langs beide zijden verbonden met het fietspad langs de R4.

De werken duren ongeveer 280 werkdagen tot midden 2018, behoudens weerverlet.

Beperkte hinder

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt:

  • De De Pintelaan en de Leebeekstraat zullen maximaal toegankelijk behouden blijven.
  • Tijdens de werken zal er een gedeeltelijke inname zijn van de R4 (linkerrijvak) gedurende maximaal 80 kalenderdagen.
  • Voor het plaatsen van de brugstructuur wordt de R4 een zondag volledig afgesloten en vervolgens ook een aantal nachten gedeeltelijk afgesloten voor het afwerken van de brug.
  • Voor het plaatsen van het brugdek over de E40 wordt de snelweg een weekendnacht volledig afgesloten en twee weekendnachten per rijrichting afgesloten voor de afwerking van de brug. Er zal geen gelijktijdige onderbreking van de E40 en de R4 gebeuren. Voorafgaand, tijdens en aansluitend op de werken worden ook de nutswerken uitgevoerd.
  • De afrit van de R4 naar de De Pintelaan zal tijdelijk afgesloten worden voor de werken aan de aanloophelling. Na de werken gaat de afrit weer open.
  • Het fietspad langs de R4 zal tijdelijk onderbroken worden, alsook de De Pintelaan zelf tijdens de werken aan de wegenis ter hoogte van de fietsoversteek.

Lees meer over het Parkbos

Groenpool Parkbos

Tegen 2020 zal de groenpool Parkbos gerealiseerd zijn. Centraal in de groenpool ligt de Oude Spoorwegbedding, waarop een fiets- en wandelas aangelegd wordt. Het eerste deel ging open in juni 2016. Het tweede deel – de Oude Gentweg in De Pinte – zal afgewerkt zijn tegen Pasen 2017. De werken voor het laatste deel startten op 5 december 2016. De Stad Gent is hiervan opdrachtgever.

De partners zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Landmaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Sint-Martens-Latem en de gemeente De Pinte. Het ontwerp van de fietsbruggen kwam tot stand via een open oproep van de Vlaams Bouwmeester. Studiebureau Greisch ontwierp de bruggen. THV Parkbosbruggen West Construct – Aelterman voert de werken uit. De kostprijs van de werken bedraagt 5,07 miljoen euro.

Informatie

 

Lees meer over: Parkbos, parkbosbruggen