Vernieuwing van de asfaltlaag in de Edmond Blockstraat van 14 augustus tot 31 augustus

Wat gebeurt er?

  • de aannemer verwijdert de huidige asfaltlaag 
  • nadien herstelt hij lokaal de greppels en plaatst nieuwe rioolkolken en roosters, waar nodig
  • de aannemer legt ook de huidige parkeerstroken opnieuw aan
  • daarna giet hij de nieuwe toplaag in asfalt
  • nadien volgen de nodige werkmarkeringen

Mobiliteit

Tijdens de werken is er een omleiding van kracht.
Gelieve de signalisatie ter plaatse op te volgen. Enkel zo kunnen wij een kwalitatieve afwerking garanderen.

Omleiding

  • auto- en fietsverkeer: gelieve de omleiding te plaatse te volgen
  • openbaar vervoer: controleer de omleidingen op www.delijn.be/gent

Wegenwerken Edmond Blockstraat