In dichtbevolkte stadswijken wil de Stad Gent voor elke inwoner een fietsenstalling binnen de 100 meter van zijn of haar deur.

In dichtbevolkte stadswijken wil de Stad Gent voor elke inwoner op maximaal 100 meter van zijn deur een fietsenstalling ter beschikking hebben. In zes wijken werd om die reden reeds een wijkgerichte screening afgewerkt. Nu krijgen ook de gebieden rond de Tentoonstellingslaan, het Zuidpark en de Brusselsepoortstraat er 488 fietsparkeerplaatsen bij. Geen overbodige luxe in een stad waar het aantal fietsers elk jaar stijgt.

Steeds meer fietsers

Gent telt elk jaar meer fietsers. De registraties van de fietstelpalen in Gent bevestigen die tendens: het aantal fietsdoortochten op de Coupure en de Visserij is de laatste zes jaar spectaculair gestegen. Sinds de invoering van het Circulatieplan worden er zelfs 20% meer fietsers opgemeten aan de fietstelpalen. We hebben dus ook meer fietsenstallingen nodig.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Veel woonstraten kampen met een tekort aan fietsenstallingen om die groei op te vangen. Vooral in wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en gesloten bebouwing zijn bewoners genoodzaakt om hun fiets tegen de gevel of op het voetpad te plaatsen. Lastig voor bewoners, maar ook voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen, die dan moeilijk kunnen passeren. Bovendien zijn fietsen die niet vasthangen aan een stalling een makkelijke prooi voor fietsdieven.

Gebiedsgerichte werking

Om die problemen te verhelpen en om het fietsgebruik verder aan te moedigen, gebeurt de plaatsing van de extra fietsenstallingen sinds maart 2015 aan de hand van een gebiedsgericht onderzoek. Het streefdoel is om in de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel op 100 meter wandelafstand van elke voordeur een fietsenstalling te voorzien. Intussen werden zes wijken volledig in kaart gebracht. Na de Brugse Poort-Rooigem, Ledeberg, Oud Gentbrugge en de Stationsbuurt-Noord, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius-Heirnis is nu de Dierentuinwijk aan de beurt. Alles samen reeds goed voor 2.542 extra fietsparkeerplaatsen.

Sneller de fiets op

Meer ruimte en infrastructuur voor fietsers is een maatregel die deel uitmaakt van het Mobiliteitsplan. Dat wil Gentenaars aanmoedigen om zich bewuster te verplaatsen. Een fietsenstalling binnen handbereik kan een extra stimulans zijn om sneller naar de fiets te grijpen.