De Stad Gent wil verder inzetten op mobiel parkeren. De huidige overeenkomsten lopen eind 2019 af.

De Stad Gent geeft opnieuw de kans aan de markt om een aanbod te voorzien. Providers die willen deelnemen, moeten een aanvraag indienen voor een vergunning om aan te sluiten op het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR). De inschrijvingsperiode loopt van 1 juli tot en met 15 augustus 2019. De geselecteerde providers zullen vanaf 1 januari 2020 hun diensten kunnen aanbieden in Gent.

Waarom een vergunningenkader?

De Stad Gent kiest ervoor om te werken met een vergunning voor providers van mobiel parkeren. Het vergunningenkader legt een aantal minimale vereisten op aan de provider en daarnaast wordt de provider ook beoordeeld (met een score) op een aantal criteria. Zo wil de Stad Gent dat de parkeerder kan kiezen uit een ruime én een kwaliteitsvolle selectie van aanbieders.

Het vergunningenreglement voorziet daarnaast ook een formele evaluatieprocedure. Op basis van deze evaluatie wordt er periodiek beslist over de verlenging van de aansluiting op het GPR. Bij een negatieve evaluatie, of wanneer de vergunninghouder niet meer voldoet aan de bepalingen opgenomen in het vergunningenkader, kan de vergunning worden geschorst of definitief worden ingetrokken.

Voorwaarden

Het aantal vergunningen wordt beperkt tot maximaal 8. Dient u een aanvraag in, dan moet u voldoen aan een aantal minimale vereisten zoals opgenomen in het reglement. Er zijn in het reglement verschillende voorwaarden opgelegd over onder andere de kwaliteit van de dienstverlening, en de kosten voor de eindgebruiker.

Aanvraagformulier

Gebruik het aanvraagformulier om een vergunning voor de aansluiting op het GPR aan te vragen.

Aanvraagformulier Vergunning mobiele providers
Reglement aansluiting van providers van mobiel parkerenLees meer 

Bijkomende informatie

In het reglement wordt er verwezen naar de ‘Interface description’ van het GPR en de praktische afspraken waaraan de vergunninghouder zich moet houden. Deze documenten kan je downloaden onderaan deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Bel het Mobiliteitsbedrijf op tel. 09 266 28 00 of mail naar HelpDesk.GPR@stad.gent