Het nieuwe agentschap zal het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent stimuleren via een toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade Gent is het nieuwe contactpunt voor alle vragen en informatie rond het gebruik van de fiets in Gent. De lancering gaat gepaard met een nieuw, herkenbaar logo en een bijhorende website.

Het nieuwe EVA De Fietsambassade Gent (Extern Verzelfstandigd Agentschap) bundelt alle fietsgerichte partnerschappen als het Fietsendepot van de Stad Gent, vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en een deel van vzw Max Mobiel in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. Bovendien zal de Fietsambassade nieuwe, kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleren. Dat gebeurt op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.

Fietsen in Gent historisch gegroeid

In 1993 werd met het Fietsbeleidsplan een basis gelegd voor fietsroutes op maat van een grootstedelijke ruimtelijke structuur. Sindsdien heeft de Stad Gent sterk geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, diverse flankerende maatregelen zoals bijvoorbeeld communicatiecampagnes, een fietsstallingsbeleid, en fietsgerichte partnerschappen als vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en een deel van de vzw Max Mobiel. Met het Mobiliteitsplan trekt de Stad Gent de lijn verder door naar een integraal fietsbeleid, herkenbare fietsdienstverlening voor iedereen die fietst in Gent, fietsparkeerinitiatieven en aandacht voor mensen met mobiliteitsarmoede.

De Stad Gent is een pionier in Vlaanderen op het vlak van fietsbeleid en heeft de ambitie om verder uit te groeien tot een toonaangevende fietsstad. Bij de opmaak van het Mobiliteitsplan stelde de Stad zich de ambitie een integraal fietsbeleid te ontwikkelen met een herkenbare fietsdienstverlening voor iedereen die fietst in Gent. De Fietsambassade Gent speelt hier een belangrijke rol in.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

In die context streeft de Stad Gent naar een geïntegreerde samenwerking tussen de eigen diensten, de vzw SEM en een deel van de vzw Max Mobiel. Dat zijn twee organisch gegroeide initiatieven die elk voor specifieke doelgroepen in Gent fietsactiviteiten vervullen.

 

De Stad stelt bij De Fietsambassade Gent het behoud van tewerkstelling voor alle betrokken werknemers in reguliere en sociale economie voorop.

Rudy Coddens, schepen van Werk

In nauwe samenwerking met de raden van bestuur van de vzw SEM en de vzw Max Mobiel werd eind 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijke verzelfstandiging van de fietsdienstverleningsactiviteiten met ‘inkanteling’ van bepaalde activiteiten van de vzw SEM en de vzw Max Mobiel.

Het nieuwe agentschap De Fietsambassade Gent moet, net als de huidige vzw’s SEM en Max Mobiel, het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent stimuleren en faciliteren, via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening voor onder andere studenten en pendelaars.

Meer info vindt uop de website van de Fietsambassade

 

Lees meer over: fietsambassade Gent