De Fietsambassade Gent zet in 2018 en 2019 in op innovatie. Communicerende fietsenstallingen, gesprekken met fietshandelaars en een...

De Fietsambassade Gent is deze zomer een jaar operationeel. De medewerkers zijn in tussentijd gestart met de uitwerking van een aantal frisse projecten. Een fietslichtautomaat, meer communicatie met de Gentenaar en met fietshandelaars, een gevarieerder huuraanbod en een uitbreiding van de bestaande fietspompen en herstelzuilen zijn maar enkele voorbeelden van wat er in de pijplijn zit. ​

De Fietsambassade Gent schiet met een gigantische snelheid uit de startblokken. Met deze nieuwe, frisse projecten spelen ze in op de noden van Gent vandaag. Meer en betere dienstverlening voor fietsers: precies wat een fietsstad nodig heeft.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

Nieuwe projecten

Fietslichtautomaat

Op een centrale, goed bereikbare fietslocatie komt er een fietslichtautomaat. Zo kan iedereen die dat wil veilige en betaalbare fietsverlichting kopen, ook 's avonds en ’s nachts, op momenten dat er geen winkels open zijn. Naast fietsverlichting bevat de automaat ook een aantal andere fietsgerelateerde producten zoals binnenbanden, fietsreparatiesetjes of regenponcho’s. Als het experiment succesvol is, kunnen er bijkomende automaten geplaatst worden.

Communicerende fietsenstallingen

Sinds de invoering van het circulatieplan zijn er meer fietsen, wat maakt dat er ook meer weesfietsen zijn. Om een weesfiets in de toekomst te melden, zullen op alle fietsenstallingen de contactgegevens van De Fietsambassade Gent te vinden zijn. Zo zal de Fietsambassade via de fietsenstallingen communiceren met de Gentenaar. Er wordt ook onderzocht of weesfietsen kunnen geseind worden door middel van een QR-code op de fietsenstallingen.

Sector inspireren en stimuleren

De Fietsambassade Gent heeft ook als taak om de sector te inspireren en te stimuleren. Ze zal dit onder andere doen door contact te nemen met de Gentse fietshandelaars, te peilen naar noden en verwachtingen en de verschillende partners samen te brengen voor een gesprek of samenwerking.

Gevarieerder huuraanbod

Het huuraanbod aan fietsen van De Fietsambassade Gent wordt diverser en toegankelijker. Er komt een extra aanbod voor kinderen, kleuters en peuters met loop- en kinderfietsen. Wie zijn eerste ‘trapjes’ geeft op een loopfiets zal snel kunnen fietsen, went aan het verkeer en zal zich in de toekomst zelfstandiger door het verkeer bewegen.

Meer openbare fietspompen en fietsherstelzuilen

De bestaande openbare fietspompen en fietsherstelzuilen worden verbeterd en het aanbod wordt uitgebreid. Want een goede dienstverlening voor fietsers is essentieel om de fietsstad te zijn die het Gentse stadsbestuur voor ogen heeft.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van projecten waar De Fietsambassade Gent aan werkt. De Fietsambassade gaat bovendien op zoek naar innovaties in andere landen en bekijkt waar er zich opportuniteiten voordoen tot samenwerking.

Over De Fietsambassade Gent

Op 1 juli 2017 richtten de Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen De Fietsambassade Gent op. Deze organisatie is een fusie van het Fietsendepot van het IVA Mobiliteitsbedrijf, vzw studentENmobiliteit en de fietsactiviteiten van vzw Max Mobiel. De Fietsambassade Gent stimuleert en faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Zo bevordert ze de overstap naar een betere en duurzame mobiliteit in Gent en bouwt ze Gent uit tot een toonaangevende fietsstad in Europa. Dat gebeurt samen met alle belanghebbenden en met (maximale) inzet van sociale tewerkstelling.

Neem een kijkje op de Facebook-pagina Gent fietst

Informatie

  • Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder, kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd