Om het sluipverkeer door de woonwijk Tolhuis tegen te gaan, wordt opnieuw in een aantal straten de rijrichting gewijzigd.

Op vrijdag 7 december 2018 wijzigt de verkeerscirculatie in sector Tolhuis. Dit is een van de maatregelen die in maart 2018 werden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatierapporten van het Circulatie- en het Parkeerplan.

Eind september 2017 werden al een eerste keer wijzigingen doorgevoerd om sluipverkeer door de wijk te ontmoedigen. Na evaluatie bleek dat er nog steeds een aantal automobilisten door deze woonwijk rijden richting Dampoort, om de R40 te vermijden. Om dat probleem op te lossen, wijzigt opnieuw in een aantal straten de rijrichting.

 1. De rijrichting op de Minnemeersbrug draait weer om, richting Kongostraat.
 2. De Huidevetterskaai wordt enkelrichting van Nieuwland tot de Kongostraat, en van Nieuwland tot de Groenbrugstraat.
 3. De rijrichting in de Warandestraat keert om, weg van de Dampoortstraat.
 4. In de Zondernaamstraat geldt eenrichtingsverkeer van aan de Dampoortstraat tot aan de Keizer Leopoldstraat, richting Keizer Leopoldstraat. In het stuk tussen de Pijndersstraat en de Keizer Leopoldstraat, keert de rijrichting van de Zondernaamstraat om, ook in de richting van de Keizer Leopoldstraat.
 5. De rijrichting in de Keizer Leopoldstraat draait om (van de Zondernaamstraat richting Reke).
 6. De rijrichting in de Metselaarsstraat en de Stukwerkersstraat draait om in de stukken die aansluiten op de R40 Dok-Zuid.
 7. De Kraankindersstraat wordt opnieuw een dubbelrichtingstraat. Parkeren is er enkel nog mogelijk aan de kant van De Centrale.
 8. In de Ham verandert de situatie als volgt: 
 • Er geldt eenrichtingsverkeer van Reke tot het kruispunt met de Blekerijstraat.
 • Er geldt tweerichtingsverkeer tussen het kruispunt met de Blekerijstraat en het kruispunt met de Kraankindersstraat.
 • Van aan het kruispunt met de Kraankindersstraat draait in de Ham de rijrichting om. Daar geldt eenrichtingsverkeer van het Stapelplein richting Kraankindersstraat. De laatste 70 meter voor het Stapelplein blijven tweerichtingsverkeer. Bussen en taxi’s blijven zoals nu in beide richtingen rijden.

Deze aanpassingen worden uitgevoerd op vrijdag 7 december 2018. De borden worden al vroeger geplaatst, maar blijven afgedekt. Alle bewoners krijgen een brief, en tekstkarren wijzen autobestuurders op de wijzigingen.

Door goed te luisteren naar de feedback en voorstellen van bewoners hebben we gemerkt dat er in sector Tolhuis nog verbeteringen mogelijk waren. Met deze circulatiewijziging zorgen we voor minder sluipverkeer en meer leefkwaliteit in deze dichtbevolkte buurt. Tegelijk zullen de maatregelen ervoor zorgen dat het verkeer dat in sector Tolhuis een bestemming heeft daar vlot geraakt.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken