Openbaar onderzoek naar de voorlopige opheffing van het ministerieel besluit over de bescherming als landschap van de Bourgoyen-Ossemeersen.

 

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK BOURGOYEN-OSSEMEERSEN

Op 16 januari 2017 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed de voorlopige opheffing van het ministerieel besluit van 24 maart 1978 houdende de bescherming als landschap van de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent.

Periode:

Het openbaar onderzoek opent op 20 februari 2017 en sluit op 22 maart 2017.

Inzage:

Het besluit tot voorlopige opheffing van de bescherming als landschap ligt ter inzage bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. 09 269 37 30 (na afspraak).

Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel.

Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen of bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Dit kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond:

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.