De Stad Gent is ingestapt in het e-taxiproject van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Samen willen zij de taxisector ‘vergroenen’.

20 extra taxivergunningen 

Schonere voertuigen zorgen voor gezondere lucht en een stillere omgeving. De Stad Gent wil dan ook 10 procent van de taxivloot elektrisch laten rijden tegen 2020. Om de omschakeling naar elektrische voertuigen te vergemakkelijken, wordt het aantal vergunde taxivoertuigen verhoogd van 200 naar 220. De 20 bijkomende vergunningen worden alleen uitgereikt voor elektrische voertuigen. 

Taxi’s als ambassadeurs voor elektrisch rijden

Waarom stimuleert de Stad Gent de taxisector om de overstap te maken naar elektrische voertuigen? Taxi’s elektrisch laten rijden is relatief gemakkelijk te organiseren. Taxi’s werken met vaste standplaatsen, trajecten kunnen gemakkelijker in kaart gebracht worden, laadpunten zijn eenvoudiger in te richten. Taxi’s zijn ook zeer zichtbaar in het straatbeeld. De elektrische taxi’s worden zo de ideale ambassadeurs van elektrisch rijden in Gent. 

100 procent elektrisch

Kandidaat-taxichauffeurs op de wachtlijst komen als eerste in aanmerking voor een van de 20 nieuwe vergunningen. Als er dan nog vergunningen beschikbaar zijn, gaan die naar andere kandidaten of bestaande exploitanten. De 20 bijkomende vergunningen worden enkel toegekend voor 100% elektrische voertuigen. Moet het voertuig vervangen worden, dan mag dat enkel met een ander elektrisch voertuig.

Subsidie voor de aankoop van een elektrische taxi?

De Stad Gent voorziet een subsidie van 3.000 euro voor de aankoop van een elektrisch taxivoertuig. Wie op privédomein een laadpaal plaatst voor publiek gebruik, kan bovendien een subsidie krijgen van 1.000 euro.

Elektrische taxi'sSubsidie aankoop voertuig of plaatsing laadpaal

Meer info?