In het voorjaar van 2017 krijgt de Stationsbuurt Noord er op 66 locaties fietsenstallingen bij, goed voor 522 nieuwe fietsparkeerplaatsen.

In het voorjaar van 2017 krijgt de Stationsbuurt Noord er op 66 locaties nieuwe fietsenstallingen bij, goed voor 522 nieuwe fietsparkeerplaatsen. Dat heeft het college van 22 december 2016 beslist. De gebiedsgerichte plaatsing kadert in het Parkeerplan, waarin de Stad Gent streeft naar een openbare fietsenstalling op 100 meter van elke deur in wijken met een hoge woondensiteit.

De Stationsbuurt Noord is een buurt met heel wat onderwijsinstellingen, werkgevers, horeca, studenten en bewoners. De fietsparkeerdruk is er op bepaalde momenten en locaties dan ook groot. Omdat een grondige screening naar de behoeften en opportuniteiten betreffende fietsparkeren aan de orde was, voerde de Stad Gent eerst een locatieonderzoek uit om de plaatsing van de fietsenstallingen te bepalen. Hierin werden spontaan gestuurde suggesties van bewoners en het advies van de wijkregisseur meegenomen. Ook de norm om op 100 meter van elke voordeur een fietsenstalling te voorzien, telde mee.

Parkeerplan Gent: gebiedsgerichte plaatsing

Meer fietsers betekent een hogere nood aan fietsenstallingen. De Stad Gent werkt in het kader van haar Mobiliteitsplan aan een Parkeerplan met een gebiedsgerichte aanpak voor de volledige stad. Dat houdt in dat ernaar gestreefd wordt om in de dichtst bevolkte wijken een fietsenstalling te voorzien op 100 meter van elke voordeur.

Deze wijken liggen doorgaans in de 19de eeuwse gordel en worden gekenmerkt door de typische gesloten bebouwing, waardoor het voor bewoners vaak onmogelijk is hun fiets in huis te stallen. De Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg en Oud-Gentbrugge werden reeds gescreend en voorzien van fietsenstallingen binnen dat kader. De eerstvolgende buurten die de Stad Gent gezamenlijk onder de loep zal nemen zijn Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Informatie

  • Hannelore Bonami, kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, tel. 09 266 50 96, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bekijk meer over wijk: Stationsbuurt-Noord