Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten in autovrij gebied. Moet u er toch in zijn, dan kan dat enkel met een vergunning.

De belangrijkste wijziging? Wie in een autovrij gebied moet zijn met de wagen, moet altijd een vergunning hebben.

Taxi's, Ivago-wagens en lijnbussen hebben geen vergunning nodig om een autovrij gebied in te rijden. Vrachtwagens met oplegger dienen zowel te beschikken over een vergunning voor de vrachtwagen als de oplegger (indien de nummerplaten verschillend zijn).

Welke vergunning moet u aanvragen en wat mag u dan doen met uw voertuig? Bekijk het detailoverzicht onderaan de pagina.

Gebruik de vergunningentool om te bepalen voor welke vergunningen u in aanmerking komt

Autovrije gebieden en toegangspoortenKlik hier voor de kaart (3.11 MB)

Tijdvensters 

In Gent is men met het Circulatieplan afgestapt van de 'vrije’ venstertijd waarbinnen iedereen zonder vergunning de autovrije gebieden in en uit mag rijden om er te laden en te lossen. Toegang krijgen tot het autovrij gebied kan alleen nog met een vergunning. Door de vrije venstertijd af te schaffen, wordt de kans beperkt dat het verkeer de knippen van het Circulatieplan ontwijkt via het autovrij gebied.

Dit betekent niet dat alle vergunningen 24 op 24 uur geldig zijn. We maken een onderscheid tussen een tijd voor leveren en een voor andere doeleinden. In de praktijk betekent dit dat leveranciers met een vergunning:

  • tussen 18 en 11 uur de gebieden 1, 2, 3 en 4 of het grote centrumgebied, de Koestraat tot en met de Kalandestraat, de Kortedagsteeg tot de Lammerstraat en het gebied tussen Nederkouter en Hospitaalbrug, in mogen en dat ze
  • tussen 5 en 19 uur in het gebied 5 (de Overpoortstraat) kunnen laden en lossen.

Bewoners

Gedomicilieerde bewoners van een autovrij gebied met een vergunning mogen dag en nacht de zone in om er te laden en lossen. Per eigen voertuig of voertuig waarover de bewoner bestendig beschikt (dus bijvoorbeeld ook een leasewagen) heeft hij recht op één vergunning.

Detailinfo verschillende vergunningen

Categorie

Looptijd

Toegang autovrij gebied 1-4

Toegang autovrij gebied 5 (Overpoort)

Knippen Ottogracht, Bargiebrug en H. Lippensplein

Bewijsstukken voor aanvraag vergunning

Bewoner

1 jaar/tijdelijk

24/24

24/24

geen toegang

-kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder

of

-attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt

Als bewoner een bezoeker registreren

1 jaar/tijdelijk

24/24

24/24

geen toegang

Eigendomsbewijs of huurcontract van de garage(s) of standplaats(en) waarover hij beschikt in het autovrij gebied

Indien de bewoner een minder mobiele persoon is, een parkeerkaart voor personen met een handicap of een doktersattest waaruit de beperkte mobiliteit van de bewoner, en de duur van de beperkte mobiliteit, blijkt.

Uitvoeren van werken

maximum 6 maand

24/24

24/24

geen toegang

Een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt

Laden en lossen

1 jaar

18u-11u

5u-19u

geen toegang

WerkgeverEigendomsbewijs of huurcontract van gebouwen
Werknemerarbeidscontract
Bewoner zonder domicilie of garageEigendomsbewijs of huurcontract 

Bedrijf met garage of standplaats in een autovrij gebied

1 jaar/tijdelijk
 

24/24

24/24

geen toegang

een kopie van een eigendomsbewijs of huurcontract van de garages of standplaatsen

Hotel gevestigd in een autovrij gebied

1 jaar/tijdelijk
 

24/24
 

24/24
 

geen toegang

 

een kopie van een eigendomsbewijs of huurcontract van de garage(s) of standplaats(en)

Garage of standplaats in een autovrij gebied

1 jaar/tijdelijk
 

24/24

24/24

geen toegang

een kopie van een eigendomsbewijs of huurcontract van de garage(s) of standplaats(en)

Georganiseerd vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit

1 jaar/tijdelijk

 

24/24

24/24

24/24

/

Privévervoer van personen met een beperkte mobiliteit

1 dag of 1 jaar

24/24

24/24

geen toegang

een parkeerkaart voor personen met een handicap of een doktersattest waaruit de – al dan niet tijdelijke - beperkte mobiliteit blijkt.

Zorgverstrekker

1 jaar

24/24

24/24

24/24

een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt

Levering van medische aard

1 jaar

24/24
 

24/24
 

geen toegang

een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt

Leverancier gevestigd in autovrij gebied

1 jaar

24/24

24/24

geen toegang

een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon die het voertuig ter beschikking stelt

Tijdelijke markten of evenementen

Tijd nodig voor de opbouw en/of afbraak en/of de duur van de markt of evenement, max. 6 maand

24/24

24/24

geen toegang

/

Terugkerende markten of evenementen

1 jaar/tijdelijk

24/24

24/24

geen toegang

/

Cultuurhuizen

Tijd nodig voor de opbouw en/of afbraak en/of de duur van de markt of evenement, max. 6 maand

24/24

24/24

geen toegang

/

Nutsdiensten

1 jaar

24/24

24/24

geen toegang

/

Vergunning aanvragen

Een vergunning kunt u digitaal aanvragen of u kunt een afspraak maken om het in orde te brengen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Aanvraag vergunning autovrij gebiedDigitale aanvraag indienen of een afspraak maken

Demo - aanvraag vergunningBekijk hier een demo

Contact

Voor meer informatie of specifieke vragen over vergunningen kunt u terecht op het telefoonnummer 09 266 29 99 of op mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.