Wie mag wanneer in het autovrij gebied? Wat mogen fietsers, bromfietsers, taxi's...?

Snel meer weten, klik dan op verder:

Fietsen en bromfietsen
- Fietsen, elektrische fietsen (< 25km/u), cargofietsen en bakfietsen
- Bromfietsen klasse A en snelle elektrische fietsen (> 25km/u)
- Bromfietsen klasse B en lichte vierwielers
 
Andere voertuigen
- Taxi's
- VVB voertuigen

Fietsen en bromfietsen

Fietsen, elektrische fietsen en bromfietsen klasse A mogen het autovrij gebied binnenrijden. Elektrische fietsen met een topsnelheid van meer dan 25 km/u (bromfiets klasse speed pedelec) en bromfietsen klasse A en B dienen te beschikken over een nummerplaat.
 
Bromfietsen klasse B mogen het autovrij gebied niet binnenrijden. Indien u echter in het autovrij gebied gedomicilieerd bent en u hebt een vergunning, dan mag u met die vergunning ook met een bromfiets klasse B het autovrij gebied binnen.

Fietsen, elektrische fietsen (klasse P) en brommers (klasse A) mogen door een knip rijden. Ze begaan hierbij geen inbreuk. Brommers (klasse B) mogen door de knippen Ottogracht, Lippensplein en Bargiebrug. Op andere plaatsen bepaalt de verkeerssituatie of u er door mag. U dient hier dus goed te letten op de verkeersborden. 

Fietsen, elektrische fietsen (< 25km/u), cargofietsen en bakfietsen

Voor elektrische fietsen met ondersteuning tot 25 km/u geldt dezelfde toegangsregeling als voor gewone fietsen. U hebt geen vergunning nodig om ermee in het autovrij gebied te rijden. Ook cargo- en bakfietsen hebben geen vergunning nodig (ongeacht het aantal wielen waarover ze beschikken). Cargo- en bakfietsen worden reglementair beschouwd als vergunninghouders en mogen dus een verkeersbord 'uitgezonderd vergunninghouders' voorbijrijden. 

Let op: fietsen is niet toegelaten in de voetgangersstraten tussen 11 en 18 uur.

Bromfietsen klasse A en snelle elektrische fietsen (> 25km/u)

Sinds 1 oktober 2016 hebben alle ‘snelle’ elektrische fietsen en bromfietsen een aparte categorie nummerplaat en sommige (diegene die kunnen rijden zonder trappen) moeten ook een bromfietsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben.

Een gewone elektrische fiets biedt ondersteuning tot 25 km/u. Een ‘snelle’ elektrische fiets biedt ondersteuning tot 45 km/u. Fietsen met ondersteuning tot 45 km/h worden beschouwd als een bromfiets (klasse ‘speed pedelec’, naast de klasse A en B).

Snelle elektrische fietsen krijgen een nummerplaat met het patroon: S-PXX-000.
A-klasse bromfietsen hebben een nummerplaat met het patroon S-AXX-000

Deze voertuigen worden tot het autovrij gebied toegelaten zonder vergunning. Dankzij de nummerplaat kunnen deze elektrische fietsen en bromfietsen automatisch herkend worden en toegang krijgen.

Let op: met deze voertuigen mag u niet rijden in de voetgangersstraten tussen 11 en 18 uur.

Bromfietsen klasse B en lichte vierwielers

Bromfietsen klasse B en lichte vierwielers worden in het autovrij gebied behandeld als personenwagens of motorfietsen. Om daarmee het autovrij gebied in te mogen, hebt u altijd een vergunning nodig.

Met 'lichte vierwielers' bedoelen we vierwielige bromfietsen zoals in artikel 2.17. 2 van de wegcode. Sommige quads worden door de wet als lichte vierwielers beschouwd (andere zijn ingeschreven als landbouwvoertuig of motor).

B-klasse bromfietsen hebben een nummerplaat met het patroon S-BXX-000
Lichte vierwielers hebben een nummerplaat met het patroon S-UXX-000 

Andere voertuigen

Taxi's?

De regeling voor taxi’s verschilt van die voor gewone wagens:

  • Taxi’s hebben geen vergunning nodig en dienen hun nummerplaat niet door te geven.
  • Taxi’s mogen de autovrije gebieden inrijden via alle toegangspoorten.
  • Taxis’ mogen voorbij de knippen rijden waar het openbaar vervoer dat ook kan.
  • Taxi’s mogen niet in de voetgangersstraten tussen 11 en 18 uur en ook niet in de Veldstraat.​

 

VVB voertuigen?

VVB voertuigen (Verhuur Voertuigen met Bestuurder) mogen in het autovrij gebied rijden, maar zij mogen niet door de grote knippen (Ottogracht, Bargiebrug en Lippensplein). Zij hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen, noch hun nummerplaat door te geven.

Opgelet: de Burgstraat is géén toegangspoort tot het autovrij gebied. VVB-voertuigen mogen dus het autovrij gebied niet via de Burgstraat binnenrijden.