Reeds uitgegeven vergunningen voor de voetgangerszone die na 2 april 2017 nog geldig zijn, blijven geldig maar met aangepaste regels.

Beschikt u nog over een vergunning voor de voetgangerszone die ook na 2 april 2017 nog geldig is? Deze vergunning blijft geldig voor de resterende geldigheidsduur van de vergunning. Hou er echter wel rekening mee dat de oude vergunningen aan dezelfde regels onderworpen zullen worden als de nieuwe vergunningen voor de autovrije gebieden.

Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit reglement (3 april) zullen de oude vergunningen de regels van de nieuwe vergunningen voor de autovrije gebieden volgen, meer bepaald:
 

 • De uren waartussen vergunninghouders het autovrij gebied mogen binnenrijden;
   
 • De toegangspoorten waarlangs de betrokken vergunningshouders het autovrij gebied mogen binnenrijden:
   
  1. Aanvraag ingediend voor 1 februari 2017
   - Alle toegangspoorten verbonden aan het autovrij gebied:
   Bewoners: alle poorten van het autovrij gebied

   Locatie van garage / standplaats / markt: alle poorten van deelgebied 

   ​-Alle toegangspoorten van alle autovrije gebieden voor de vergunninghouder die een andere vergunning heeft dan die van de categorie bewoners, garage/standplaats of markten.
    

  2. Aanvraag ingediend na 1 februari 2017
   De vergunning geeft voor de resterende geldigheidsduur toegang via de toegangspoorten zoals bepaald bij de toepasselijke categorie van vergunningen. Bij de categorieën 'levering van medische aard', 'uitvoeren van werken' en 'laden en lossen' wordt op moment van aanvraag de toegangspoort gekozen.

  Autovrije gebieden (met toegangspoorten)Bekijk de kaart (2.44 MB)

 • De geldigheidsduur van de vergunningen voor de voetgangerszone uitgereikt door de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) die betrekking hebben op de categorieën garage/standplaats, nutsdienst of Cambio en die op 1 januari 2017 nog geldig zijn, worden automatisch verlengd tot en met 2 april 2017. Nadien kunnen deze niet meer verlengd worden. Indien men in aanmerking komt voor toegang tot de online beheertool, dan kan men daarvoor toegang aanvragen.