In december 2016 zijn in deze bewonerszone nieuwe parkeertarieven en tariefzones ingevoerd.

De nieuwe zones voor betalend parkeren en grotere bewonerszones moeten het voor bewoners en kortparkeerders makkelijker maken een plekje dichter bij de bestemming te vinden.

Bewonerszone 5

Bekijk de huidige situatie op de interactieve webkaart. Hier vindt u alles terug over de voorbehouden bewonersplaatsen, bewonerszones, parkeertariefzones en parkeerautomaten.

Bewonerszone 5 (Brugse Poort)Raadpleeg de kaart Bekijk de straatnamenlijst van bewonerszone 5Raadpleeg de staatnamenlijst van bewonerszone 5 (Brugse Poort)

Vraag uw bewonersvergunning aan

Met een geldige bewonersvergunning kunt u gratis parkeren in de betalende straten en voorbehouden bewonersplaatsen van bewonerszone 5.

U hebt recht op één gratis bewonersvergunning per domicilie. Een tweede bewonersvergunning kost 250 euro per jaar.

Wie kan er een bewonersvergunning aanvragen?

Indien u voldoet aan onderstaande vereisten, dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen voor bewonerszone 5:

 • U bent gedomicilieerd in bewonerszone 5 (ook als u uw domicilie heeft in een straat waar geen betalend parkeren geldt).
 • beschikt over een wagen.

Hoe vraagt u een bewonersvergunning aan?

U hebt 2 mogelijkheden om een bewonersvergunning aan te vragen. U kunt uw bewonersvergunning aanvragen via het e-loket of aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

 1. Via het e-loket op www.parkeervergunningen.stad.gent
  Een bewonersvergunning aanvragen gaat het snelst met uw federaal token of elektronische identiteitskaart. Wilt u inloggen met uw identiteitskaart, dan moet u over een kaartlezer en uw pincode voor de identiteitskaart beschikken. Hebt u geen federaal token of geen e-ID kaartlezer, dan kunt u een code aanvragen om in te loggen. Daarvoor mailt u een scan of foto van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar mobiliteit@stad.gent. U ontvangt dan een gebruikersnaam en login. 
   
 2. Aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michiels 9, 9000 Gent
  U kunt een bewonersvergunning aanvragen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent op afspraak of zonder afspraak. Op dinsdag kunt u er op afspraak terecht tussen 16.30 en 19 uur. U kunt online een afspraak maken via www.stad.gent/bewonersvergunning of u kunt hiervoor bellen naar Gentinfo op 09 210 10 10.

  Zonder afspraak kunt u tijdens de openingsuren van de balie uw bewonersvergunning aanvragen. U kunt hier terecht tijdens de volgende openingsuren: 
  Maandag: 9 tot 12.30 uur
  Dinsdag: 9 tot 12.30 uur
  Woensdag: 9 tot 12.30 uur en 14 tot 16 uur
  Vrijdag: 9 tot 12.30 uur

  IVA Mobiliteitsbedrijf Stad GentOpeningsuren en contactgegevens

Welke documenten hebt u nodig voor de aanvraag van een bewonersvergunning?

U dient steeds uw identiteitskaart en kentekenbewijs van uw wagen mee te brengen. Indien het niet om uw eigen wagen gaat, dan moet u in de onderstaande gevallen bijkomende documentatie meebrengen:

 • U rijdt met een particuliere wagen die op naam van een andere persoon is ingeschreven. In dit geval brengt u naast uw identiteitskaart en kentekenbewijs ook een attest van de verzekeringsmaatschappij mee. Het attest dient duidelijk aan te geven dat u minstens medebestuurder bent van het voertuig, met vermelding van uw naam en nummerplaat.
   
 • U bent werknemer en rijdt met een bedrijfswagen of leasingwagen. Naast uw identiteitskaart en kentekenbewijs brengt u ook een kopie van het leasecontract of een attest van de werkgever mee dat stelt dat u de hoofdbestuurder van het voertuig bent.
   
 • U bent zaakvoerder en rijdt met een bedrijfswagen of leasingwagen. Naast uw identiteitskaart en kentekenbewijs brengt u een kopie van het Belgische Staatsblad met de statuten van het bedrijf of een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Tarieven en tariefzones

Er gelden 4 tariefzones in de Gentse bewonerszones: roodoranjegeel en groen. Hoe verder van het centrum, hoe goedkoper. Bewonerszone 5 ligt in de (goedkope) tariefzone groen. Op elke nieuw geplaatste parkeerautomaat toont de gekleurde band bovenaan in welke tariefzone u zich bevindt. U dient er zonder bewonersvergunning te betalen van maandag tot en met vrijdag.

Bekijk de parkeertarievenNieuwe tarieven voor parkeren op straat (99.36 KB)

Parkeerautomaten

In bewonerszone 5, Brugse Poort, werden nieuwe parkeerautomaten geplaatst. U tikt er uw nummerplaat in aan de automaat. U hoeft geen ticket meer te leggen achter de voorruit. De parkeerwachter controleert uw parkeerrecht aan de hand van uw nummerplaat.  De locaties van de parkeerautomaten vindt u terug op de digitale webkaart van het Parkeerplan.

Ultrakort parkeren

Wie snel iets moet ophalen, kan in de groene tariefzone 2 keer 30 minuten gratis parkeren. In de geleoranje en rode tariefzone kunt u 2 keer per dag 15 minuten gratis parkeren. Er moet minstens 20 minuten verlopen tussen beide gratis sessies en de nummerplaat van de wagen moet worden ingevoerd in de parkeerautomaat. Plaatsen waar ultrakort parkeren van toepassing is zijn duidelijk aangegeven. Bovendien kunt u de locaties van ultrakort parkeren raadplegen op de digitale webkaart.

Ook bewoners en mensen met een beperking dienen hier gebruik te maken van de parkeerautomaten en de parkeerduur te respecteren. Deze parkeerkaarten en parkeervergunningen gelden niet bij ultrakortparkeren.

Retributie
Als u niet betaalt aan de parkeerautomaat of als u onterecht parkeert (zonder geldige bewonersvergunning), dan riskeert u een retributie van 30 euro. Deze retributie geeft u dan recht op 3 uur parkeertijd. Parkeert u echter op een voorbehouden bewonersplaats zonder (geldige) bewonersvergunning, dan betaalt u een retributie van 80 euro voor 3 uur parkeertijd.