Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Hier vind je ook een link naar de integrale tekst.

U stelt het zelf vast: de wegen in Gent slibben dicht. Dat heeft niet alleen te maken met wegenwerken. Er is een spectaculaire groei van het aantal auto's (17.000 extra op 10 jaar tijd). Maar er komen ook steeds meer voetgangers, fietsers en openbare vervoergebruikers bij.

Waar willen we naartoe?

Als we nu niets ondernemen, zullen de problemen ons boven het hoofd groeien. Het aantal verplaatsingen in onze stad zal blijvend toenemen.

Het onderzoek laat geen twijfel: zonder sterke ingrepen zal het verkeer in Gent onvermijdelijk vastlopen. We willen dat Gent een historische en zeer levendige stad blijft, die bruist en groeit. Een stad waarin u kunt leven en beleven, waarin u kunt ondernemen, werken en vieren, sporten en studeren. Daarom kiest de Stad Gent voor een lange termijn aanpak die leefkwaliteit en duurzame mobiliteit garandeert. Die aanpak is het Mobiliteitsplan.

Het Gent van de toekomst

In Gent ligt het aantal verplaatsingen per auto nu nog ver boven die van andere vervoersmodi (fiets, te voet, openbaar vervoer). Het Mobiliteitsplan heeft een concreet tijdspad vastgelegd voor een leefbaarder evenwicht tussen de vervoersmodi.

Het Mobiliteitsplan bestaat onder meer uit een Circulatieplan, dat op 3 april 2017 werd ingevoerd, en een Parkeerplan, dat in de eerste helft van 2016 werd uitgerold. Het mikt op blijvende effecten op en naast de weg. Gent wordt hierdoor

  • bereikbaar en toegankelijk
  • kindvriendelijk en aangenaam
  • gezond en schoon
  • verkeersveilig

Lees het MobiliteitsplanMobiliteitsplan Gent: strategische mobiliteitsvisie

Wat ging vooraf aan de goedkeuring van dit Mobiliteitsplan?

Openbaar onderzoek Ontwerp Mobiliteitsplan

Het college van burgemeester en schepenen heeft op de gemeenteraad van 23 februari 2015 het ontwerp van het Mobiliteitsplan van de Stad Gent voorlopig vastgesteld. Er werd nadien een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 35 kalenderdagen.

Alle dossierstukken van het Ontwerp Mobiliteitsplan lagen tijdens het openbaar onderzoek - van maandag 2 maart tot en met zondag 5 april 2015 - voor iedereen ter inzage in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.  Het volledige dossier kon ook geraadpleegd worden online.

Informatievergadering

Op dinsdag 3 maart 2015 vond een informatievergadering plaats in het AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. Op deze avond werden het opzet van het Mobiliteitsplan voor Gent en de modaliteiten van het openbaar onderzoek toegelicht. 

Modaliteiten van het openbaar onderzoek Mobiliteitsplan

Opmerkingen of bezwaren dienden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek onder gesloten omslag aangetekende te worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent.  Bezwaren konden ook onder gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in het stadhuis, met melding openbaar onderzoek Mobiliteitsplan. Elk document met opmerkingen of bezwaren moest de naam en contactadres van de auteur vermelden. Anonieme opmerkingen of bezwaren werden niet weerhouden.

Lees het eindrapport Eindrapport openbaar onderzoek Mobiliteitsplan (4.22 MB)

Gespreksavonden Circulatieplan

Het Mobiliteitsbedrijf organiseerde voor de uitwerking van het Circulatieplan 7 gespreksavonden, voor iedere sector één. Die liepen van 9 juni tot 14 september 2015. Alle inwoners werden via een brief uitgenodigd voor de gespreksavond over hun specifieke sector. Aan de grote principes van het plan werd niet meer geraakt, wel werd geluisterd naar input. Er was grote interesse voor de gespreksavonden, met gemiddeld 90 deelnemers per gespreksavond, zowel jong als oud, handelaars, bewoners, voor- en tegenstanders ... Voor wie niet aanwezig kon zijn of wie niet in de binnenstad woont, werd tijdens ‘Gent Autovrij’ op zondag 20 september 2015 een laatste infomoment georganiseerd.

Lees het eindrapportGespreksavonden Circulatieplan Eindrapport (2.75 MB)

 

®Jerroen Willems