Er was heel wat te doen om de knippen die in het Circulatieplan werden opgenomen. Maar wat is dat nu precies, zo'n knip?

Om doorgaand verkeer uit de stad te weren werd op 3 april 2017 hier en daar de rijrichting gewijzigd of zijn bepaalde straten geknipt of opgenomen in autovrij gebied. Een knip kan op diverse manieren gebeuren: door een lokale heraanleg van de straat, met palen of door camera’s met nummerplaat-herkenning te installeren. Een combinatie van deze zaken is ook mogelijk.

Drie knippen: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht

Op 3 locaties in de stad is een straat echt geknipt: de Bargiebrug, het Hippoliet Lippensplein en de Ottogracht. Daar mag bijna niemand meer door. Uitzonderingen zijn de hulpdiensten, voertuigen van De Lijn, taxi's, voertuigen gebruikt voor het ophalen van afval en het ruimen van vuilnis en nog enkele uitzonderingen met een vergunning (professionele zorgverstrekkers en stadsdistributie bijvoorbeeld). Dat u daar als bestuurder niet door mag, wordt uiteraard aangeduid met de nodige verkeersborden.

Om nog eens extra de aandacht te vestigen op de (gewijzigde) situatie, zijn er op de grond ook rode lijnen geschilderd. Er staan ook bloembakken om de weg te versmallen en met vlaggen wordt u al van veraf duidelijk gemaakt dat er daar iets is veranderd.

Naam Technisch ontwerp
Bargiebrug download
Hippoliet Lippensplein download
Ottogracht download

Andere locaties die tijdelijk zijn ingericht

Behalve de 3 knippen, zijn er nog verschillende locaties in de stad die tijdelijk zijn heringericht. Die locaties worden soms wel eens TIOD's genoemd, wat staat voor 'Tijdelijke Inname Openbaar Domein'.

Het zijn plaatsen of straten die een toegangspoort vormen tot het autovrij gebied of die worden ingevuld als een autoluwe zone. Sommige van die straten of locaties mag u enkel voorbij als u een geldige vergunning hebt. In dat geval staat onder het verbodsbord bijvoorbeeld de vermelding 'Uitgezonderd vergunninghouders'.

Al die locaties zijn, letterlijk, extra in de verf gezet. Op het wegdek zijn er rode strepen of markeringen aangebracht om u erop te wijzen dat er daar iets is wat anders is dan in een doorsnee straat. Het wil zeggen dat u daar best niet zonder meer voorbij rijdt.

Door de herinrichting is er vaak extra ruimte onstaan, die bijvoorbeeld ingevuld wordt met bloembakken, zitbanken, fietsenstallingen of speelcontainers. Deze herinrichting is tijdelijk, voor 5 tot maximaal 10 jaar. Nadien worden die locaties definitief aangelegd.
Enkele voorbeelden:

Naam Technisch ontwerp
Koophandelsplein download
Kortedagsteeg download
Sint-Pietersnieuwstraat download
Verlorenkost download

Een ontwerp van BUUR

Ontwerpbureau BUUR maakte voor deze 7 plekken een ontwerpplan op. Zij voorzien een dynamische ontwerpstrategie, waarbij gewerkt wordt met verschillende modulaire bouwelementen op verschillende manieren kunnen worden geordend (zitbank, tribune, boombakken …). De locaties worden op eenzelfde manier visueel ingericht door te werken met gekleurde grondpatronen. Er is ook ruimte voorzien voor fietsenstallingen.

 

Digitale routeplanners

Vlot op weg in GentKies een digitale routeplanner

Concept inrichting Bargiebrug