Waar mag u een vrachtwagen parkeren?

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mogen vrachtwagens voor onbeperkte duur parkeren (als zij de parkeerregels uit de wegcode naleven uiteraard).

In de volgende straten buiten de bebouwde kom zijn er parkeerstroken voorbehouden voor vrachtwagens (aangeduid met verkeersborden E9c): 

 • Drongensesteenweg (halfweg aan beide straatzijden)
 • Nieuwelaan (tussen de Heiveldstraat en de Antwerpsesteenweg aan beide straatzijden)
 • Skaldenstraat (havengebied)
 • Daniël Kinetstraat (havengebied)
 • Marco Polostraat (havengebied)

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom mogen (vracht)auto's, trekkers en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton niet langer dan 8 uur na elkaar op de openbare weg parkeren (behalve waar er een verkeersbord E9a, E9c is aangebracht).

In de volgende straten binnen de bebouwde kom kunnen vrachtwagens voor onbeperkte duur parkeren op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor vrachtwagens (aangeduid met verkeersborden E9c):

 • Australiëstraat
 • Oceaniëstraat
 • Gentstraat (ter hoogte van de Eikstraat)
 • Driebeekstraat
 • Oefenpleinstraat
 • Klaartestraat
 • Chinastraat
 • Koopvaardijlaan (deel van de stadsweg aan de voormalige betoncentrale)
 • Groenestaakstraat (ter hoogte van de Verlorensteenstraat)

Betalende parkeerzone

In de betalende parkeerzone mogen enkel voertuigen met een maximale toegelaten massa kleiner dan 3,5 ton parkeren, onder de voorwaarden aangegeven op de betaalautomaten. Zware vrachtwagens mogen niet parkeren in de betalende zone, behalve op plaatsen aangegeven met het verkeersbord E9a, E9c.

Laden en lossen kan steeds in de betalende parkeerzone. Hiervoor dient men geen parkeergeld te betalen. Let wel dat de laad- en losactiviteit steeds zichtbaar moet zijn. Zo niet, wordt de vrachtwagen aanzien als foutief geparkeerd voertuig.

In de volgende straten binnen de betalende zone kunnen vrachtwagens parkeren onder de voorwaarden die zijn aangegeven op de betaalautomaten en enkel op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor vrachtwagens (aangeduid met verkeersborden E9c met onderbord “betalend”):

 • Waterkluiskaai (ter hoogte van Grote Wede)
 • Achilles Heyndrickxlaan (tussen Stropbrug en Gaston Crommenlaan)

Autovrij gebied 

In het autovrij gebied (stadscentrum Gent) geldt een algemeen parkeerverbod. Vrachtwagens mogen er wel laden en lossen als zij over een vergunning beschikken die hen toegang geeft tot het Autovrij Gebied. Let wel dat de laad- en losactiviteit steeds zichtbaar moet zijn. Zo niet, wordt de vrachtwagen aanzien als foutief geparkeerd voertuig.

Vrachtwagen