Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Jaarverslag 2017

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Jaarverslag 2017

Circulatieplan

Minder doorgaand verkeer in de binnenstad en een vlottere doorstroming voor wie in het centrum moet zijn. Dit ambitieuze plan werd op 3 april 2017 ingevoerd.

Een autovrij gebied van 51 hectare

Met de uitbreiding van het autovrij gebied wil Gent de binnenstad meer leefbaar maken, de veiligheid voor voetgangers en fietsers verhogen en de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren.

Fietsen

De klemtoon lag op fietsparkeren en nieuwe fietsinfrastructuur. Ook de oprichting van de Fietsambassade was een mijlpaal in 2017.

Autoparkeren

Het Mobiliteitsbedrijf beheert meer dan 3.000 ondergrondse parkeerplaatsen en een kleine 42.000 bovengrondse. In 2017 werd het betalend straatparkeren verder geoptimaliseerd.

Dienstverlening

Een nieuwe parkeervergunning voor bewoners, een digitale vergunning voor het autovrij gebied, problemen met parkeerbonnen. Eén adres: de balie van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. 

Personeel & Financiën

Het Mobiliteitsbedrijf heeft tal van taken en projecten. Medewerkers voeren deze uit. Hier leest u alles over het personeelsbestand en de financiën van het Mobiliteitsbedrijf.

 

Vorige jaarverslagen van het Mobiliteitsbedrijf stad Gent vint u hier