Voertuigen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden krijgen zoveel mogelijk automatisch toegang tot de lage-emissiezone (LEZ). Voor sommige voertuigen gaat dat niet omdat de Stad niet over alle gegevens beschikt. Die voertuigen moeten eerst geregistreerd worden.

Mobiele kraan

Een mobiele kraan die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden moet u registreren voordat u de lage-emissiezone (LEZ) inrijdt.

Uitzonderlijk transport

Uitzonderlijk transport met een geldige vergunning dat niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden moet u registreren vóór u de LEZ inrijdt

Prioritair voertuig

Prioritaire voertuigen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden moet u registreren voordat u de lage-emissiezone (LEZ) inrijdt