Sommige voertuigen die niet voldoen aan de vereiste euronorm mogen de lage-emissiezone (LEZ) toch nog tijdelijk inrijden tegen betaling.
Dankzij die overgangsmaatregel hebben bestuurders tijd om uit te kijken naar een alternatief. U kunt een toelating aanvragen voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.