Let op de verkeersborden

 

Als u binnen- en buitenrijdt
U herkent de lage-emissiezone aan de zoneborden (de bovenste verkeersborden op de afbeelding). Die verkeersborden gelden ook in andere lage-emissiezones in Vlaanderen. De borden geven aan wanneer u de lage-emissiezone in- of uitrijdt.

Eens u het eerste bord voorbijrijdt, bevindt u zich in de lage-emissiezone. Slimme camera’s controleren de nummerplaten van de voertuigen die erlangs rijden. Wie met een niet toegelaten voertuig de lage-emissiezone inrijdt, krijgt een boete. Check daarom altijd uw voertuig voor u de lage-emissiezone inrijdt.

Als u er bijna bent

Op sommige plaatsen voor de lage-emissiezone zullen vooraankondigingsborden staan (de onderste verkeersborden op de afbeelding). Die verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor bestuurders die de zone willen vermijden. Zo kunt u niet per ongeluk de lage-emissiezone binnenrijden.
 
 
Hebt u een vraag?

Hoe herkent u de LEZ?