De Stad Gent zet volop in op de fiets en verwelkomt dan ook aanbieders van free floating deelfietsen.

Er zijn twee bedrijven die een vergunning gekregen hebben van de Stad Gent voor de exploitatie van deelfietsen. Donkey Republic (gestart in juni 2019) en Billy Bike.

Geïnteresseerde bedrijven die ook met free floating deelfietsen aan de slag willen gaan in Gent kunnen hun contactgegevens achterlaten en zullen gecontacteerd worden wanneer er een nieuwe oproep wordt gelanceerd.

Waarom een vergunningenkader?
De Stad Gent kiest ervoor om te werken met een vergunning voor exploitanten van deelfietsen. We doen dit om problemen te vermijden met bijvoorbeeld slecht of niet-onderhouden fietsen, hinderlijk gestalde fietsen en een onnodig hoge fietsparkeerdruk. Dit vergunningenkader kwam tot stand na een onderzoek van Fietsberaad in samenwerking met de Vlaamse centrumsteden en werd vervolgens aangepast aan de Gentse context.

Voorwaarden
Het aantal vergunningen wordt beperkt tot maximaal 3 met een maximum van 750 fietsen per vergunning. Bij het indienen van een aanvraag zult u moeten voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in het reglement. Ook zijn er in het reglement verschillende voorwaarden opgelegd naar onder andere de kwaliteit van de fiets, onderhoud, monitoring, databehandeling en dienstverlening.

Aanvraagformulier
Om een vergunning voor de exploitatie van deelfietsen aan te vragen, gebruikt u het onderstaande aanvraagformulier.

Download hier het aanvraagformulierAanvraagformulier erkenning deelfietsaanbieder (82 KBekijk hier het reglementReglement exploitatie free floating deelfietsen (91.64 KB)
Bijkomende informatie
Bij het indienen van een vergunningsaanvraag kregen we van een mogelijke deelfietsaanbieder de vraag of we beschikten over een kaart met alle openbare fietsenstallingen in Gent. Deze data zijn openbaar beschikbaar en nu ook hier terug te vinden.

Daarnaast kregen we ook een aantal vragen over de fietsparkeerreglementen die vernoemd worden in het reglement met betrekking tot de exploitatie van free floating deelfietsen. U vindt die reglementen terug op de website van De Fietsambassade.

Hebt u nog vragen?
Tel. 09 266 28 00
E-mail: mobiliteit.fietscel@stad.gent