De Stad geeft samen met de buurt een nieuwe inrichting aan de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert.

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. In het dichtbebouwde Ledeberg biedt de site een unieke kans om een nieuwe ontmoetingsplek te maken voor alle buurtbewoners. Die kans grijpt de Stad met beide handen aan.

Hier vindt u alle informatie over de werken en de inrichting van de site. U leest hoe de site in de toekomst zal beheerd worden en welke activiteiten er ondertussen al georganiseerd worden door enthousiaste Ledebergenaren.

Een plek voor iedereen

De Stad wil dat alle Ledebergenaren op de Standaertsite terechtkunnen om 'hun ding' te doen. Daarom sprak de wijkregisseur zowel met individuele bewoners, bewonersgroepen als met andere mogelijke gebruikers. Wat hebben zij nodig? Wat zijn hun ideeën? Eén wens sprong er duidelijk uit: er is nood aan ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen.

Onder de noemer ‘we doen het samen’ kwamen bewoners en organisaties uit de buurt verschillende keren bijeen. Samen vormen zij de Standaertgroep. Deze groep denkt na over het beheer en de toekomstige invulling van de Standaertsite. In de Standaertgroep komen de volgende organisaties samen:

vzw Samenlevingsopbouw, Brede school, vzw Elftwelf, bewonersgroep Ledeberg Doet Het Zelf, Intercultureel netwerk Gent, Dienst Ontmoeten en Verbinden (buurtwerk), Lejo vzw, vzw Scaramouche, de Fietskeuken, Op Wielekes en de dienst Beleidsparticipatie van Stad Gent.

Wilt u graag meehelpen in de Standaertsite of wenst u meer informatie? Contacteer dan wijkregisseur Nathalie Desmet, nathalie.desmet@stad.gent of  09 266 82 53.

Alvast aan de slag

In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast aan de slag. Zij organiseerden allerhande activiteiten voor de buurt samen met andere lokale organisaties en diensten. Deze tijdelijke invulling ging van start op zaterdag 10 mei 2014.

Aangezien de sloop in mei 2016 begon, verhuisde de tijdelijke invulling op de Standaertsite naar het Botermarktpark en het Centrumplein. De wekelijkse boerenmarkt vindt u tijdelijk terug op het vernieuwde Centrumplein. Op de boerenmarkt kunt u producten kopen rechtstreeks van lokale boeren of producenten. De korte keten is een belangrijke doelstelling binnen het voedselbeleid van de Stad Gent. Meer informatie over de andere activiteiten die doorgaan in het Botermarktpark vindt u op www.standaertsite.be.

Lees meer overDe boerenmarkt in Ledeberg

Wat met de werken voor de definitieve inrichting?

Op 4 mei 2015 gaf het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent de ontwerpopdracht voor de definitieve inrichting van de Standaertsite aan een jonge, brede groep van architecten, ingenieurs en landschapsarchitecten: de tijdelijke vereniging van ‘AE architecten’ en ‘H110 architecten en ingenieurs’. Onderaannemers zijn Murmuur architecten, Carton 123 en atelier Arne Deruyter.

Het ontwerpteam werkte een ontwerpvoorstel uit dat voortbouwde op een eerste voorstel gemaakt door het Studiebureau BUUR in samenwerking met de buurt.

De sloop van een aantal constructies op de site ging van start op 31 mei 2016 en is ondertussen afgerond. Binnenkort kunnen de eigenlijke bouwwerken starten. Medio 2018 zou de vernieuwde Standaertsite klaar moeten zijn.

Samen met de sloopwerken startte de herinrichting van de Hilarius Bertolfstraat en omgeving. Alle straten in de cluster worden woonerven en krijgen een nieuwe riolering. De volledige herinrichting moet tegen de zomer van 2017 afgerond zijn.

Het ontwerpvoorstel

Het ontwerpvoorstel herstelt en renoveert in het centrum van de site de 'mooiste' loods met fijne vakwerkspanten. Het wordt een groot slank gebouw dat dwars op de as van het terrein staat. Deze loods zal het kloppend hart van de site vormen waar heel wat buurtactiviteiten kunnen doorgaan die meer comfort nodig hebben, zoals verwarming. Aan de beide kanten van de loods komt er een afdak, een soort 'porch'. Deze gaanderij vormt een ideale beschutte ontmoetingsplek. Vanuit de loods zullen bezoekers een overzicht hebben over een groot deel van de groene open ruimte.

Aan de kant van de Hilarius Bertolfstraat komt ook een grote, heldere, open luifel waar activiteiten kunnen doorgaan die minder nood hebben aan verwarming zoals buurtfeesten, marktjes, etc.

De toegangen naar de site aan de H. Bertolfstraat en de Hoveniersstraat worden volledig groen en open. Aan beide toegangen komen er fietsstallingen. Vanaf de H. Bertolfstraat loopt het groen door tot aan de open luifel. De loods is direct bereikbaar vanaf de Hoveniersstraat. Bomen, bessenstruiken en bloemenrijke grasvelden wisselen elkaar af in de groene toeganszones. Hier en daar voorziet het ontwerp grotere bomen met zitplekken onder hun kruinen.

Tussen de loods en de luifel komt een zonnige binnentuin met zitplekken en plantenbedden. Tussen de bloeiende en geurende planten kunnen de buurtbewoners er ook zelf tuinieren.

Een overzicht van het terrein na de eerste sloopwerken.