Kom meer te weten over enkele voorstellen van de Pak-Ze campagne in het OCMW..

De Pak-Ze campagne vond plaats in 2013 en was een eenmalige actie om medewerkers aan te sporen oog te hebben voor efficiëntie binnen het OCMW.

Het idee was al volgt: medewerkers konden voorstellen doen, achter de schermen zocht men naar mogelijke oplossingen en als alles in orde was, werd het voorstel gerealiseerd. Hieronder vind je een greep van de voorstellen terug.

The next big thing, will be a lot of small things.

Pak-Ze realisaties

 

 

Weg met flessenwater!

Dit voorstel kwam in 2014 vanuit het WZC De Liberteyt en had betrekking op het verminderen van de voorraad, transport en beweging.
 
Situatie voor realisatie
Daar merkte een aandachtige medewerker op dat personeelsleden water uit flessen dronken. De overschotten werden dan weggegoten of de bewoners dronken rechtstreeks uit de fles waardoor deze niet meer gebruikt werden.
 
Voorstel
De vraag kwam om waterdispensers te plaatsen op de dienst. Hierdoor is er geen verspilling van flessenwater meer, blijft het water steeds fris en vers en het is minder arbeidsintensief voor de medewerkers die geen bakken meer moeten sleuren. Tot slot is er minder bergruimte nodig.

 

Een kopie minder, dat telt.

Dit voorstel kwam in 2013 vanuit Bestuursondersteuning en had betrekking op het tegengaan van de overproductie en het verminderen van het transport.
 
Situatie voor realisatie
De beslissingen van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienstverlening (BCSD) bundelt men in tweevoud: één bundel met bijlagen en één zonder. De bundel zonder bijlagen worden verstuurd naar de scanstraat en naar de juridische dienst. De juridische dienst gebruikt die enkel om de datum op te zoeken in het geval van een rechtzetting. Deze datum is perfect digitaal terug te vinden of in het register waarin de uitgaande post genoteerd wordt.
 
Voorstel
De volledige bundel kopiëren en doorsturen naar de juridische dienst is niet nuttig. De informatie die de dienst nodig heeft, kan men digitaal raadplegen. De scanstraat scant alle document de dag zelf in en deze zijn binnen de 24 uur beschikbaar op het intranet.

 

Uniforme indeling verpleegpost

Dit voorstel kwam in 2013 vanuit het WZC De Liberteyt en had betrekking op het verminderen van de beweging.
 
Situatie voor realisatie
Iedere afdeling heeft een eigen indeling van de verpleegpost. Wanneer  een verpleegkundige van een andere afdeling kwam werken, vond deze niets terug.
 
Voorstel
Bedenk een uniforme indeling van de verpleegposten. Dit leidt tot een grotere transparantie met een duidelijke tijdswinst als gevolg.
Heb je zelf een idee om verspilling binnen je dienst te verminderen?
 

Digitaal doorsturen van agendapunten

Dit voorstel kwam in 2014 vanuit de dienst HR Selectie & Loopbaan en heeft betrekking op het tegengaan van overproductie.

Situatie voor realisatie
Agendapunten moesten zowel digitaal als op papier bezorgd worden, telkens in 13 exemplaren. Heel concreet: bij een selectieprocedure hoort een functiebeschrijving. Deze moest telkens in 13-voud op papier afgeprint worden met als gevolg dat de vakbonden al meermaals kopieën hebben ontvingen van dezelfde functiebeschrijving.

Voorstel
Geen papieren versies meer laten afdrukken voor het vakbondsoverleg en zo de papierverspilling verminderen!
 

Campagnebeeld Pak-Ze