Alle vragen zijn verplicht, tenzij ze gemarkeerd zijn als optioneel.
Vul hier de naam van de klasgroep in en de studierichting (vb 6B automechanica)
Hoeveel leerlingen nemen deel?
Wat is het e-mailadres van de verantwoordelijke leerkracht?
Wat is het telefoon- of gsm-nummer van de verantwoordelijke leerkracht?
Vul hier een korte motivatie in.