Sinds maart 2010 werken we stap voor stap aan de opwaardering van het Citadelpark.

De volledige herwaardering van het Citadelpark zal in verschillende deelprojecten gebeuren en zal dus heel wat tijd in beslag nemen. Toch heeft het de Stad Gent op korte termijn al enkele zaken aangepakt. De leidraad daarvoor waren de signalen en de knelpunten die naar boven kwamen tijdens eerdere inspraakmomenten.

Volgende acties zijn al gerealiseerd:

 • De voormalige Azaleaparking maakte plaats voor een nieuw speelterrein.
 • Verkeer en parkeren worden systematisch geweerd.
  • Parkeren in het park is verboden.
  • Op verschillende plaatsen staan paaltjes om verkeer door het park onmogelijk te maken.
  • Organisatoren van evenementen krijgen richtlijnen om alternatieve vervoers- en parkeermogelijkheden te promoten.
  • Laden en lossen voor het ICC, Kuipke en SMAK gebeurt via de Van Rijsselberghedreef.
 • De oude trottoirs werden uitgebroken om plaats te maken voor groen.
 • Op verschillende plaatsen werden heesters uitgedund om meer licht en doorzicht te creëren.

 

Genieten van het Citadelpark.