De klankbordgroep Citadelpark is een vaste groep waarin inwoners, belanghebbende organisaties en groepen, betrokken professionelen en de Stad Gent overleggen over de vernieuwing van het Citadelpark.

Bedoeling is dat in de klankbordgroep de verschillende belangen vertegenwoordigd zijn. Want het park heeft voor de éne een andere betekenis en belang dan voor de andere.

In de klankbordgroep worden weliswaar geen beslissingen genomen. Ook is de klankbordgroep niet de enige manier om inspraak te geven.