De Stad Gent heeft grootse plannen met het Citadelpark. Hieronder leest u meer over haar visie en ambities en hoe het Citadelpark later vorm zal krijgen.

Dit alles staat omschreven in een 'ontwerpgrammatica'. Dat is een bundel van afspraken en ontwerpregels over hoe het park er in de toekomst moet uitzien. De ontwerpgrammatica omvat zelf nog geen definitief detailplan, maar legt de principes vast voor de toekomstige projecten.

Omdat de ambities groot zijn, zal de herinrichting van het Citadelpark in verschillende deelprojecten gebeuren.