De Stad Gent subsidieert erkende Gentse natuur-en milieuverenigingen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Alle erkende Gentse milieu- en natuurverenigingen én hun gebiedsspecifieke werkgroepen komen in aanmerking voor subsidies als ze voldoen aan de specifieke voorwaarden in het reglement voor de subsidiëring. De Stad Gent voorziet zowel startsubsidies (voor nieuwe, beginnende organisaties) als werkingssubsidies (om de bestaande werking te ondersteunen).

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u terug in het reglement voor de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen.

Bedrag

 • Startsubsidie: forfaitair bedrag van 250 euro.
 • Werkingssubsidie: 200 euro basisbedrag + 100 euro per bonuspunt (zie reglement).

 

Benodigdheden

Startsubsidie

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier startsubsidie.
 • Verzekeringsbewijs burgerlijke aansprakelijkheid;

​Werkingssubsidie

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier werkingssubsidie.
 • De stavingsstukken voor de activiteiten.
 • Een door het bevoegd bestuursorgaan goedgekeurd jaarverslag van het vorige kalenderjaar voor beheer en financiële toestand.
 • Een bewijs van verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Procedure

 • U vindt de formulieren voor het aanvragen van een subsidie op deze pagina.
 • U kan een aanvraag tot subsidiëring indienen op basis van activiteiten die u organiseerde gedurende het voorbije kalenderjaar. Dien uw aanvraag in vóór 31 maart.
 • Na het indienen van uw aanvraag kan de Stad Gent u om bijkomende informatie vragen over het ingediende subsidiedossier, de boekhouding van de vereniging en de activiteiten op het terrein.
 • Uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum voor de subsidieaanvraag ontvangt u een brief met een beslissing over de subsidiëring.

 

Contacten