Wie een elektrische taxi aankoopt en rijdt met een Gentse taxivergunning krijgt een subsidie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst. In de stad leveren schonere voertuigen twee onmiddellijke voordelen op: gezondere lucht en een stillere omgeving.

De barrières m.b.t. laadinfrastructuur en actieradius kunnen voor voertuigvloten zoals taxi’s  gemakkelijker worden overwonnen door hun planbare trajecten en hun vaste standplaatsen. Bovendien zijn taxi’s door hun zichtbaarheid uiterst geschikt als ambassadeurs van elektrisch rijden.

Daarom subsidieert de Stad Gent ook de aankoop van elektrische taxi's.
Voor de subsidie komt een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in het bezit van een Gentse taxivergunning in aanmerking.

 

Voorwaarden

  • U beschikt over een door de Stad Gent verleende taxivergunning op basis van het stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2013. De vergunning is vanaf de aanvraag van de subsidie minimaal 1 jaar geldig.
  • Enkel een volledig elektrisch M1-voertuig  komt  in aanmerking.
  • Enkel een nieuw voertuig waarvan de aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 september 2019 komt in aanmerking.
  • Een omgebouwde elektrische wagen of hybride wagen komt niet in aanmerking.
  • Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische wagen (BEV) gaat.
  • De wagen mag niet verkocht worden gedurende 3 jaar na de aankoopdatum. 

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor een e-taxi bedraagt 3000 euro.

Benodigdheden

  • Relevante facturen;
  • Tweezijdige kopie  van het inschrijvingsbewijs.

Meer info vindt u in het aanvraagformulier.

Procedure

Aanvraag

U vraagt uw subsidie aan via het aanvraagformulier hier in bijlage.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum.
De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.  U krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.
De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van het voertuig en uiterlijk op 30 september 2019.

 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk.
De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
U verbindt er zich toe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van uw post- of bankrekeningnummer.

Contacten