Woonpremie Energie

Met de woonpremies Energie voor energiebesparende maatregelen maakt u uw renovatie stapsgewijs betaalbaar.

Slooppremie

Inwoners van de Lage-Emissiezone kunnen bij vernietiging van een niet-LEZ-proof voertuig rekenen op een slooppremie.