Gentse scholen en groeperingen kunnen een beroep doen op gratis professioneel advies bij de opstart of uitbouw van een moestuin.

Begeleiding op maat

Scholen, organisaties of groeperingen uit Gent kunnen een beroep doen op professionele begeleiding bij de opstart of uitbouw van een moestuin gericht op voedselproductie in de stad. 

De aard en duur van de begeleiding varieert van 15 tot 24 uren gedurende een eerste fase, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. In een eerste fase wordt een basistraject aangeboden waarin de aanvrager begeleiding krijgt rond teelttechnische, planmatige en organisatorische vragen. Deze basisbegeleiding kan over 4 seizoenen lopen.

Na afloop van de basisbegeleiding kan de begeleiding worden verdergezet met nog eens maximum 6 tot 12 uren.

De totale looptijd van een begeleidingstraject bedraagt maximaal 2 jaar.

Workshops voor Gentse scholen

Ieder voor- en najaar organiseert Stad Gent ook workshops voor iedereen die betrokken is bij de schoolmoestuin.

Deze workshops bieden een antwoord op de meest voorkomende vragen zoals: welke gewassen plant ik wanneer, welke plaats krijgen ze het best, welk onderhoud hebben ze nodig, …

Scholen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Ook de buurtmoestuinen zijn welkom! Hét moment voor kruisbestuiving!
Meer info hierover vindt u op het forum en de facebookpagina van Gent en Garde.

Vind info en moestuintips Forum Gent en Garde 

En nog meer...

We organiseren bovendien voor alle Gentse buurt- en schoolmoestuiniers een zomerse fietstocht langs moestuinen.
Een ideale gelegenheid om te gaan loeren bij de andere buurtmoestuiniers, want de meeste buurttuinen zijn niet altijd toegankelijk. 
Ook dit event kondigen we tijdig aan via facebook of via het forum van Gent en Garde.
 

Interesse in moestuinbegeleiding?Mail ons

Een natuurlijke aanpak

Bij onze begeleiding staat een natuurlijke aanpak centraal: door bijvoorbeeld niet te spitten, regenwater te hergebruiken, geen kunstmest en geen pesticiden te gebruiken en door een minimale inzet van biologische bestrijdingsmiddelen.

Moestdazo? Eerste hulp bij Gentse kweek

De Stad steunt niet alleen gezamenlijke moestuininitiatieven.
Als individuele Gentenaar kunt u met uw kleine en grote moestuinvragen terecht bij de hulplijn Moestdazo?

Een expert beantwoordt graag uw vragen over het kweken van groenten, kruiden en fruit. 

Samen naar een duurzame voedselproductie

In Gent beginnen steeds meer organisaties of groepjes mensen een gemeenschappelijke moestuin. Er starten tal van innovatieve projecten zoals buurtmoestuinen, dakmoestuinen of tijdelijke invullingen van braakliggende terreinen. 
Ook scholen gaan steeds vaker aan de slag met een eigen moestuin. 
Tussen eind 2014 en eind 2016 kregen 22 scholen en 16 buurtmoestuinen begeleiding.

Stad Gent wil deze initiatieven volop steunen. De stad zet met haar duurzame voedselstrategie, Gent en garde, in op een lokaler en duurzamer voedselsysteem.

Door moestuinen te ondersteunen stimuleren we lokale voedselproductie vanuit het oogpunt van voedselvoorziening, maar ook vanuit sociaal of educatief perspectief…

 

Bekijk het filmpjeJong en oud vinden elkaar in de moestuin