Gent, stad in werking (Gsiw) is een vaste waarde in het stedelijk beleid met als doel om vanuit een breed draagvlak met partners te ijveren voor meer en betere werkgelegenheid in het Gentse.

Het open partnerschap bestaat uit publieke en private actoren uit het werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn die zich engageren om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en initiatieven op te zetten.

Meer over Gent, stad in werking