'Gent, stad in werking' (Gsiw) is het open partnerschap voor meer en beter werk in Gent.

Gent, stad in werking (Gsiw) is het open partnerschap voor meer en beter werk in Gent. Het partnerschap doet dit door bij te dragen aan het strategisch, integraal en dynamisch lokaal werkgelegenheidsbeleid in Gent.

Het partnerschap Gsiw bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn die zich engageren om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en initiatieven op te zetten. 

Het partnerschap maakt elke drie jaar een strategisch actieplan op dat met en door partners uit het werkveld uitgevoerd wordt.

Het strategisch plan 2017-2019 zet in op 21ste eeuwse (digitale) vaardigheden, gelinkt aan de Europese 'New Skills Agenda'.

In een snel veranderende omgeving (door digitalisering, automatisering, robotisering...) veranderen de verwachtingen naar (nieuwe) werknemers. Bedrijven zoeken (vaak vergeefs) werknemers met sterke soft skills (zoals probleemoplossend denken, flexibiliteit, sociale vaardigheden, communiceren, …) en stevige digitale skills zijn een must op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn digitale vaardigheden een noodzaak geworden om gebruik te maken van de publieke dienstverlening (vb VDAB). 

Het partnerschap formuleerde doelstellingen die specifieke doelgroepen moeten versterken, die focussen op bemiddelingseffectiviteit, die stimulerend zijn voor de sectoren en die (kunnen) inwerken op een algemeen vestigingsklimaat (economische bedrijvigheden met groeipotentieel in de regio). Experten en geïnteresseerden vanuit verschillende invalshoeken (onderwijs, welzijn, werk, economie) zijn stakeholders om de doelstellingen concreet te maken en acties te ontwikkelen. Enkel op die manier kunnen we integraal en cocreatief aan de slag gaan.