Werkzaam in het ruime havengebied en op zoek naar technisch personeel voor je onderneming? De Stad Gent zoekt samen met jou naar oplossingen

Er is een grote vraag naar technisch geschoolde profielen in de verschillende grensregio’s, namelijk de havengebieden van Gent, Antwerpen, Terneuzen-Vlissingen en Rotterdam. Zij kampen met een mismatch tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Bedrijven, hun werknemers en de werkzoekenden moeten zich hierop voorbereiden. Met het project Skills Navigator probeert ook de Stad Gent mee oplossingen te bieden voor die mismatch en brengt daarmee de gevraagde vaardigheden van vandaag en de toekomst in beeld. In deze oplossingen staat steeds de samenwerking met en het engagement van werkgevers centraal.

Het project Skills Navigator vult vacatures in via werkgeversarrangementen

De Stad Gent ondersteunt werkgevers uit de grensregio bij het invullen van hun openstaande vacatures in de volgende beroepen: lassers, operatoren, technici, chauffeurs, expediteurs, planners, ICT- en havenlogistieke functies. Dergelijke vacatures worden ingevuld met behulp van werkgeversarrangementen. Deze werkgeversarrangementen zijn initiatieven waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Op die manier zoekt het project Skills Navigator oplossingen voor de bestaande skills-mismatch.

Wil je graag zo’n werkgeversarrangementen implementeren in jouw organisatie, maar zit je nog met vragen? Of wil je graag mee brainstormen over deze werkgeversarrangementen binnen jouw bedrijf? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectverantwoordelijke Skills Navigator bij Stad Gent.

Meer weten over Skills Navigator of werkgeversarrangementen? Neem contact op met Tessa Bruneel

Daarnaast zet de Stad Gent, samen met VDAB, nog steeds in op de traditionele aanwervingskanalen zoals de jaarlijkse jobbeurs. In 2018 vond die plaats op 16 oktober, en ook Tailormade Logistics stelde toen met veel enthousiasme zijn openstaande vacatures voor: “Ook deze jobbeurs was voor ons weer een succes. Wij slagen er elk jaar in om een aantal van onze vacatures in te vullen met de interessante profielen waarmee we kennis maken in de Handelsbeurs.”

21ste-eeuwste vaardigheden / 21st-century skills

Het project Skills Navigator leverde onlangs een eerste output op: een reviewrapport over 21st-century skills. “Welke vaardigheden zijn nu en in de toekomst belangrijk in de havengebieden van de Vlaams-Nederlandse Delta?” Meer informatie over deze studie vind je hier.

Over het project Skills navigator

Het project ‘Skills Navigator’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer weten over Skills Navigator? Of interesse in de nieuwsbrief? Surf naar de website van Skills Navigator