27 gemeenten werken samen met aan een ambitieus toekomstperspectief en streekagenda voor de regio.

04 mei 2018

E-gebouw

Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

27 gemeenten werken samen met Stad Gent, Veneco, Terneuzen en de Provincie Oost-Vlaanderen aan een ambitieus toekomstperspectief en streekagenda voor de regio. Volgens prognoses van het Federaal Planbureau zullen er tegen 2050 minstens 100 000 inwoners bij komen. Hoe geven we iedereen een plek om te wonen, werken, verplaatsen, ondernemen, …?
 
In de programma’s ‘Versterkt Streekbeleid’ en ‘Oost-Vlaams Kerngebied’ werken we verder rond: werken en ondernemen, mobiliteit, duurzame energie, wonen, kernversterking, korte keten en bestuurlijke samenwerking.
 
De rode draad van het Regiolab op 4 mei is sociale inclusie: hoe houden we zoveel mogelijk rekening met iedereen bij het uitwerken van deze gedeelde thema’s?

Schrijf u nu in voor het regiolab

Programma:

8u30 - 9u00: Onthaal

9u00 - 9u45: Verwelkoming en inleiding

10u00 - 12u00:  

Workshops en sessies naar keuze
     1. Digitale revolutie: industrie 4.0
     2. Bouwstenen voor een duurzame regionale mobiliteitsvisie
     3. Circulaire economie op maat van uw gemeente
     4. Data voor uw omgevingsanalyse en eerste resultaten omgevingsonderzoek
     5. Samen naar een regionale aanpak voor wonen in de regio
     6. De Energieke Mars naar 2050, iedereen mee!

12u00 - 12u20: Paola Viganò / IABR: basisanalyse van de regio

12u20 - 12u30: Prof. Eric Corijn: reflectie en inleiding panelgesprek

12u30 - 13u10:  Panelgesprek met aansluitend vragenronde en persmoment:
     - Paola Viganò, stedenbouwkundig
     - Joachim Declerck, architect en stedenbouwkundige
     - Rudy Coddens, OCMW voorzitter en schepen stad Gent
     - Valerie Taeldeman, schepen gemeente Maldegem en voorzitter Woonwijzer Meetjesland
     - Tony Vermeire, burgemeester Zomergem
     - moderator: Prof. Eric Corijn, doctor in de sociale wetenschappen en deskundige planologie

13u10 - 14u00:  Lunch en netwerkreceptie met toonmomenten

Tijdens het onthaal en de netwerkreceptie stellen wij graag enkele lopende projecten aan u voor. U zal standen kunnen bezoeken rond volgende thema’s: korte keten, testkaravaan mobiliteit, pilootprojecten kernversterking en IABR - Atelier Oost-Vlaams Kerngebied.