Kom naar de Partnerdag 2019 op donderdag 3 oktober vanaf 14.30 uur in het Dienstencentrum Ledeberg

Donderdag 3 oktober vanaf 14.30 uur

Dienstencentrum Ledeberg
Ledebergplein 30
9050 Gent 

We nodigen je graag uit op de jaarlijkse partnerdag van Gent, stad in werking. Dit jaar staat de partnerdag in het teken van het Arbeidspact voor Gent. Hoe kan ons partnerschap van mensen en organisaties uit het onderwijs, de (lokale) besturen, de sociale partners, het middenveld en de bedrijven dit pact realiseren?

We luisteren graag naar jullie ideeën!

Programma

 

 • 14.30 uur: Onthaal
 • 15 uur: Welkom door Peter Van de Veire (Vorm DC), presentator
 • 15.05 uur: Keynote 'Global Shifts in the Job Market. The case of Charleroi and CATCH strategy.' door de heer Thomas Dermine, Charleroi.
  Sinds 2017 staat hij aan het hoofd van Delivery Unit, die verantwoordelijk is voor de implementatie van het CATCH Plan (Catalysts for Charleroi). Zijn taak is om de stad er economisch weer bovenop te helpen na het vertrek van Caterpillar. 
  CATCH Charleroi - Présentation
 • 16.05 uur: Reflecties in het kader van het Arbeidspact voor Gent door voorzitter Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie
 • 16.45 - 17.45 uur: Break-out!
  Na de plenaire zitting kunnen jullie kiezen voor een verdieping van 1 van de thema's uit het Arbeidspact. Jullie inbreng is hierbij cruciaal!
 • ​17.45 - 19 uur: Netwerkreceptie

Break-outsessies

 1. Creatief op zoek naar de verborgen Gentse arbeidsreserve (VOLZET)
  Om de werkzaamheidsgraad in Gent te verhogen zullen we ook een deel van de mensen die momenteel niet gekend zijn als werkzoekend aan het werk moeten krijgen. Hoe bereiken we de juiste mensen en motiveren we hen om aan de slag te gaan? In deze break-out wordt hierover op een creatieve manier gebrainstormd. 
  Ralph Nafzger & Raissa De Martelaere, Ministry of Makers - Tina Demeersman & Liesa van de Winckel, Dienst Werk Stad Gent
 2. Loopbaanmobiliteit: een gezamenlijke opdracht voor werkgevers en werknemers
  We vertrekken vanuit het inspirerend voorbeeld hoe UZ Gent hun werknemers ondersteunt bij de transitie in hun loopbaan. Vandaar reflecteren we over en delen we elkaars aanpak vanuit verschillende rollen. 
  Lies Tijtgat, UZ Gent - Ann De Cuyper, Dienst Werk Stad Gent
 3. Geheime recepten om langer te werken in een kwaliteitsvolle job
  Er wordt veel gesproken over werkbaar werk. Op welke manier kunnen de nieuwe werkbaarheidscheques bedrijven hierbij helpen? En hoe kan 'werkbaar werk' gerealiseerd worden in de praktijk?
  Justine Scholiers & Ewald Serraes, ACLVB - Johan Schmidt, Vorm DC - Yves Moens, Dienst Werk Stad Gent 
 4. Digitaal Werkt! Hoe overtuig je je cliënt hiervan?
  Heel wat mensen voelen zich overweldigd of bang als het over digitale toepassingen gaat. Ze denken dat ze het nooit gaan kunnen. Hoe neem je jouw cliënt stapsgewijs mee de digitale wereld in? Welke drempels vallen er te overwinnen? En vergroot je door je begeleiding de kans op een succeservaring?  
  Willem De Meyer, CVO Het Perspectief - Maria Euwema, Gsiw-project Digitaal Werkt

Gelieve je keuzevolgorde voor de break-outs aan te duiden bij inschrijving.
Je krijgt nog een mail ter bevestiging in de week van 25 september.

Schrijf je in voor de Partnerdag 2019!Klik hier en schrijf meteen in