Het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) en de Emancipatorische werking (EW) van het OCMW bundelen de krachten in Maact.

Verhuis

De dienst Emancipatorische Werking (EW) van de Campus Heiveld in Sint-Amandsberg is verhuisd naar de UCO-site aan de Maisstraat. Samen met het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) vormt hij het nieuwe Maatgericht Activeringscentrum (MAACT).

Wie de Getouwstraat inrijdt richting Balenmagazijn, vindt dan aan zijn rechterzijde twee afdelingen van het Departement Sociale Dienstverlening in één gebouw: het Dienstenbedrijf Sociale Economie en het Maatgericht Activeringscentrum. 

Optimaal is de huisvesting nog niet: er zijn de komende jaren nog vrij grondige renovaties en aanpassingen gepland.

Nieuwe werking

Heel de werking is ook hertekend in functie van het kernproces van de cliënt: intake en trajectbepaling, sociale activering, economische activering en uitstroom naar werk.

Zo willen we onze missie nog beter realiseren:

We zorgen, samen met partners, dat OCMW cliënten (met focus op leefloongerechtigden) via coachende begeleiding en trajecten op maat, hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze maximaal en duurzaam een zinvolle en betekenisvolle plaats verwerven in de samenleving.

De Welzijnsbureaus hebben voortaan nog slechts één aanspreekpunt. Zo kan de toeleiding van cliënten naar het MAACT vlotter en klantvriendelijker verlopen. Waar mogelijk volgt één begeleider de cliënt doorheen zijn traject. Die werkvloeren waar meerdere cliënten werkervaring opdoen, krijgen vaste aanspreekpunten.

Zowel voor maatschappelijk kwetsbare groepen die nog niet toe zijn aan werk als voor cliënten dichter bij de reguliere arbeidsmarkt hebben we ons aanbod en onze werking versterkt.

Zo hebben we de werking binnen economische activering afgestemd op de sectoren van de arbeidsmarkt. Daarbij hebben we ook de wijzigende context meegenomen, onder meer hoe we maximaal Vlaamse middelen en instrumenten kunnen inzetten ten behoeve van onze doelgroep, en hoe we kunnen rekening houden met de evolutie van Gent naar een superdiverse stad.

Heb je nog vragen?Mail Elke Bellemans, stafmedewerker MaactJe kan haar ook bellen op 09/266 96 18.