We zoeken mensen die concrete acties mee willen uitwerken (2 bijeenkomsten).

De Gsiw Actiegroep ‘Digitale Dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen’ is in de periode december 2017 tot mei 2018 bezig geweest met het analyseren van de bestaande digitale drempels, formuleren van aanbevelingen en uitwerken van concrete actie-ideeën. 

Om deze actie-ideeën verder te concretiseren doen wij een oproep naar geïnteresseerde organisaties om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen:

 

  • Werkgroep 1 : het uitwerken van een vormingsaanbod (korte workshops) voor de doelgroep

Wat is het verschil tussen onze vraag  en het reguliere vormingsaanbod? Hoe situeert zich onze vraag t.a.v. het reguliere vormingsaanbod?  Welke thema’s/onderwerpen zijn relevant om als workshop te organiseren en waarom? Hoe groot is de potentiële doelgroep die kan toegeleid worden naar dit aanbod? Hoe zal de toeleiding opgenomen/ gegarandeerd worden? Hoe moet dit aanbod/concept georganiseerd worden om succesvol te zijn? Welke partners kunnen deze workshops organiseren? Hoe ziet het hieraan verbonden financieel kostenplaatje er uit?

Wie neemt bij voorkeur deel aan deze werkgroep: begeleiders die de doelgroep van digitaal laagvaardigen (al dan niet gecombineerd met Nederlands laagvaardig) goed kennen, VDAB, CBE, vormingsorganisaties,..

Bijeenkomsten : dinsdagnamiddag 28/08/18 en donderdagvoormiddag 13/09/2018 in de voormiddag

Als jij of een medewerker, collega of teamverantwoordelijke uit je organisatie wilt deelnemen, graag een seintje vóór 27 juli aan Ann.Devisschere@ocmw.gent

 

  • Werkgroep 2 : het uitwerken van een vormingsaanbod voor (traject-, arbeids-, en andere) begeleiders en bemiddelaars

Wat willen we met dit aanbod bereiken? Welke zijn interessante en relevante onderwerpen/thema’s? Welke vormingspartners/organisaties/lesgevers kunnen hiervoor aangesproken worden? Wie willen we bereiken? Kostprijs? Hoe blijven we verder inzetten op kennisdeling onderling en met nieuwe collega’s?

Wie neemt bij voorkeur deel aan deze werkgroep: (team)verantwoordelijken uit organisaties die trajectbegeleiding of bemiddeling opnemen, begeleiders die ervaring hebben met digitaal empoweren van klanten, vormingspartners, VDAB, …

Bijeenkomsten : Dinsdagnamiddag 4/09/2018 en donderdagvoormiddag 20/09/2018

Als jij of een medewerker, collega of teamverantwoordelijke uit je organisatie wilt deelnemen, graag een seintje vóór 27 juli aan Myriam.Carlier@stad.gent

 

  • Werkgroep 3 : ICT stewards

Wat willen hiermee bereiken? Aan welke nood komt dit aanbod tegemoet? Wat is het profiel van de gebruikers? Hoe groot is de potentiële doelgroep? Welk is het profiel van de ICT steward (begeleider met ict profiel of ict’er met kennis over werkgerelateerde vragen)? Hoe werken we dit concept praktisch-organisatorisch uit? Welke organisaties willen beroep doen op deze ICT steward? Wat is de kostprijs?

Wie neemt bij voorkeur deel aan deze werkgroep: begeleiders die de doelgroep van digitaal laagvaardigen (al dan niet gecombineerd met Nederlands laagvaardig) goed kennen, personen die ervaring hebben met digitale ondersteuning van werkzoekenden, organisaties die permanentie van de ICT steward overwegen, VDAB, …

Bijeenkomsten : Dinsdagvoormiddag 28/08/2018 en dinsdagnamiddag 11/09/2018.

Als jij of een medewerker, collega of teamverantwoordelijke uit je organisatie wilt deelnemen, graag een seintje vóór 27 juli aan Janick.Smessaert@stad.gent