Gratis infosessie voor werkgevers over het volgende Welt-traject dat start op 31 januari 2019

02 okt 2018

Voka, Lammerstraat 18, 9000 Gent - van 9 tot 11 uur

Werkgevers hebben het niet gemakkelijk om medewerkers met de geschikte competenties te vinden.

Voka Oost-Vlaanderen ondersteunt met “Welt” ondernemingen in de ontwikkeling van een duurzaam personeels- en opleidingsbeleid. Welt staat voor “werkervarings- en leertrajecten”: diverse vormen van werkplekleren zoals IBO vormen interessante opties om vacatures in te vullen.

De werkvloer wordt leervloer.

Met Welt stellen werkgevers minstens 1 leerplek open, wordt hun werkvloer een echte opleidingsvloer, nemen ze deel aan een lerend netwerk van 7 sessies, krijgen ze veel praktische info en tools en genieten ze van kosteloze HR-screening en -coaching.

Arbeidsbemiddelaars helpen bij de concrete invulling van de vacatures.

Voka organiseert vooraf een infosessie met ontbijt op 2 oktober van 9 tot 11 uur.

Wil je meer info of wil je je online inschrijven?Klik dan hier