Het ESF-project AZO! biedt nieuwkomers en vluchtelingen hulp aan rond wetgeving, haalbaarheid en praktische ondersteuning.

Werk is een belangrijk middel om nieuwkomers een plaats te geven in onze maatschappij. Ondernemerschap is hierbij in Vlaanderen een valabele optie indien dit goede voorbereid en ondersteund wordt. Daarvoor werd Project AZO! opgestart.

AZO! wil nieuwkomers en inburgeraars sensibiliseren, informeren en begeleiden naar ondernemerschap in Vlaanderen. In een breed partnerschap werd een traject naar ondernemerschap uitgewerkt specifiek gericht naar nieuwkomers en inburgeraars. Door breed te sensibiliseren naar toeleiders en vindplaatsgericht te werken naar de einddoelgroep, wordt een grote groep nieuwkomers en inburgeraars bereikt.

Infosessies

Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een gratis infosessie georganiseerd in bedrijvencentrum De Punt waar de basisbeginselen van zelfstandig ondernemen uitgelegd worden.

Interesse?Schrijf je hier in

Begeleiding

Via een intensief traject werken nieuwkomers en inburgeraars aan de opstart van hun eigen zaak.

Dit modulair traject wordt op maat en in samenspraak met de ondernemer opgesteld. Het kan bestaan uit:

  • het opstellen van een haalbaarheidsstudie,
  • het testen van het ondernemersidee in een beschermde omgeving van een activiteitencoöperatie, 
  • het aanvragen en verkrijgen van een microkrediet, 
  • …  

Eenmaal opgestart, kan de kandidaat ondernemer nog terecht bij de trajectbegeleider voor nazorg. 

Wil je op de hoogte blijven?Bezoek de Facebookpagina

Partners van AZO!

Stebo vzw is promotor van Project AZO! en doet dit in een partnerschap met Starterslabo, Microstart, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, IDrops, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie.

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Wil je meer weten over AZO!Contacteer Celine Duchi